Søke på helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

Gå til søknadsskjemaet (krever ID-porten)


Søkeveiledning

 Slik søker du helse- og omsorgstjenester
 Hva kan du forvente av tjenestene?
 Hva må du gjøre før du søker?
 Har du problemer med å sende inn skjema digitalt?
 Søknadsfrist
 Hva skjer videre?
 Koordinerende enhet
 Klage
 Pasient- og brukerombudordningen

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Du kan søke om mange typer tjenester som: 

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.

Merk at disse tjenestene har egne søknadsskjema og prosedyrer:

Hva kan du forvente av tjenestene?

I tjenestebeskrivelsene finner du en beskrivelse av gjeldende praksis for hvordan kommunen tilbyr helse- og omsorgstjenester til personer som bor og oppholder seg i kommunen.

Les mer om tjenestebeskrivelsene her

Hva må du gjøre før du søker?

  • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides).
  • Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved.
  • Last ned og fyll ut fullmakt her (PDF, 53 kB)
  • Fullmakten kan legges ved søknaden som PDF (eller ettersendes).

 

Gå til søknadsskjemaet (krever ID-porten)

 

Har du problemer med å sende inn skjema digitalt? 

Hvis du har en eldre nettleser kan du oppleve at skjemaet ikke fungerer og ikke blir sendt inn til oss. 
Skjemaet støtter ikke bruk av Internet Explorer 11.

Du bør jevnlig oppdatere nettleseren for optimal brukeropplevelse.
Her kan du selv sjekke hvilke nettleser du har: www.whatismybrowser.com

Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt servicekontoret eller tildelingskontoret så sender vi deg søknadsskjemaet.
 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret i kommunen som behandler søknaden.

Koordinerende enhet

Hvis du har behov for koordinering av helse- og omsorgstjenester over lengre tid, kan du ha rett til å få utarbeidet Individuell plan (IP) eller få tildelt en koordinator.

Les mer om individuell plan og koordinator, og hvordan du kan kontakte koordinerende enhet.

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette.
I svaret får du også informasjon om hvordan du klager. Saksbehandleren din kan hjelpe deg med å klage.

Pasient- og brukerombudordningen

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med helsehjelpen du har fått, eller om du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.

Pasient- og brukerombudet kan gi råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, og de kan noen ganger bistå som konfliktløser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tjenestestedet. Ombudet sine tjenester er gratis, og du kan velge å være anonym. 

Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke, og for Møre og Romsdal kan du ta kontakt slik:

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
Tlf. 71 57 09 00 / 40 50 16 00
e-post: mr@pasientogbrukerombudet.no (sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post)
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO
Besøksadresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund