Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Hva får du?

Støttekontakten kan komme på besøk til deg, bli med på kafe, eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt etter dine ønsker.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn.

Krav til søker

Det er ingen formelle krav for å få støttekontakt. Tjenesten er beregnet på personer i alle aldre som har behov for et slikt tilbud.

Hva koster det?

Støttekontakttilbudet er gratis for den enkelte. Du må regne med å dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat etc.

Slik søker du

Skjema for søknad om støttekontakt
fylles ut og sendes på e-post til nav.sunndal@nav.no

Søknader behandles fortløpende.

 

Ønsker du å bli støttekontakt?

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Kontaktinformasjon

Anne Kari Grimstad
Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll
E-post
Mobil 482 20 439

55 55 33 33

Åpningstider

Betjent publikumsmottak hver dag fra kl. 12.00-14.00.

Kontoret er åpent for selvbetjening og avtalte møter/samtaler:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-15.00.

Onsdager kl. 12.00-15.00. 

Adresse

Postadresse:
Postboks 123, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Tico-gården, Åksersgt. 4, 6600 Sunndalsøra