Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Hva får du?

Støttekontakten kan komme på besøk til deg, bli med på kafe, eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt etter dine ønsker.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn.

Krav til søker

Det er ingen formelle krav for å få støttekontakt. Tjenesten er beregnet på personer i alle aldre som har behov for et slikt tilbud.

Hva koster det?

Støttekontakttilbudet er gratis for den enkelte. Du må regne med å dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat etc.

Slik søker du

Gå til søknadssiden

Ønsker du å bli støttekontakt?

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Ta kontakt med helse- og omsorgstjenesten om du ønsker å bli støttekontakt, eller søk direkte her:

Søknad om engasjement som støttekontakt