Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Støttekontakten kan komme på besøk til deg, bli med på kafe, eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt etter dine ønsker.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn.

Det er ingen formelle krav for å få støttekontakt. Tjenesten er beregnet på personer i alle aldre som har behov for et slikt tilbud.

Støttekontakttilbudet er gratis for den enkelte. Du må regne med å dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat etc.

Skjema for søknad om støttekontakt kan du få ved henvendelse til NAV.

Søknader behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon

Anne Kari Grimstad
Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 482 20 439