Avlastning i hjemmet

Du kan søke om avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse

 

Hva får du?

Avlastningen gis på timesbasis eller gjennom et eller flere døgn.

 

Hvem kan få avlastning?

Du kan få avlastning hvis du gir særlig tyngende omsorg til en person med stort pleiebehov.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for den som mottar tilbudet.

 

Hvordan søker du?

Før søknaden din behandles, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Gå til søknadsiden

 

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

Tildelingsenheten
Mobil 90 01 63 88

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra