Avlastning i hjemmet

Du kan søke om avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse

Hva får du?

Avlastningen gis på timesbasis eller gjennom et eller flere døgn.

Hvem kan få avlastning?

Du kan få avlastning hvis du gir særlig tyngende omsorg til en person med stort pleiebehov.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for den som mottar tilbudet.

Hvordan søker du?

Før søknaden din behandles, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Gå til søknadssiden

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.