Avlastning i hjemmet

Du kan søke om avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse

Hva får du?

Avlastningen gis på timesbasis eller gjennom et eller flere døgn.

 

Hvem kan få avlastning?

Du kan få avlastning hvis du gir særlig tyngende omsorg til en person med stort pleiebehov.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for den som mottar tilbudet.

 

Hvordan søker du?

Før søknaden din behandles, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Gå til søknadssiden

 

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

Vakttelefon for hjemmesykepleien:        913 86 313

Sunndal helsetun (korttidsavdelingen):    902 13 653

Tildelingsenheten
Mobil 900 16 388

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra