Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom personer med demens, deres pårørende, og de ulike delene av tjenesteapparatet.

Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ikke å sende inn søknad.

Alle som har spørsmål relatert til demenssykdom kan ta kontakt med demenskoordinatoren i kommunen.

Hva gjør demenskoordinator?

  • Følger opp personer med demenssykdom og deres pårørende.
  • Kartlegger og foretar utredningsbesøk i hjemmet etter avtale/samarbeid med fastlege.
  • Samarbeider med hjemmesykepleien, fastlegene og spesialisthelsetjenesten.
  • Holder oversikt over tilbud i kommunen for personer med en demenssykdom og deres pårørende.
  • Arrangerer pårørendeskole en gang i året.
  • Kan gi veiledning og undervisning av helsepersonell både i institusjon og hjemmesykepleien.
  • Samarbeider med Sunndal demensforening om et demensvennlig samfunn og aktivitetsvenntilbudet.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

Marianne Aasgård
demenskoordinator
E-post
Mobil 91 66 89 15
Tildelingsenheten
Mobil 90 01 63 88

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra