Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom personer med demens, deres pårørende, og de ulike delene av tjenesteapparatet.

Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ikke å sende inn søknad.

Alle som har spørsmål i forhold til demens sykdom kan ta kontakt med demenskoordinatoren i kommunen.

Hva gjør demenskoordinator?

  • Følger opp personer med demens sykdom og deres pårørende.
  • Kartlegger og foretar utredningsbesøk i hjemmet etter avtale/samarbeid med fastlege.
  • Samarbeider med hjemmesykepleien, fastlegene og spesialhelsetjenesten.
  • Holder oversikt over tilbud i kommunen for personer med en demenssykdom og deres pårørende.
  • Arrangerer pårørendeskole en gang i året.
  • Kan gi veiledning og undervisning av helsepersonell både i institusjon og hjemmesykepleien.
  • Samarbeider med Sunndal demens forening vedr. et demensvennlig samfunn og aktivitetsvenn tilbudet.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Anne Darleen Breisnes
demenskoordinator
E-post
Mobil 916 68 915
Tildelingsenheten
Mobil 900 16 388

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra