Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom personer med demens, deres pårørende, og de ulike delene av tjenesteapparatet.

Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ikke å sende inn søknad.

Alle som har spørsmål relatert til demenssykdom kan ta kontakt med demenskoordinatoren i kommunen.

Hva gjør demenskoordinator?

  • Følger opp personer med demenssykdom og deres pårørende.
  • Kartlegger og foretar utredningsbesøk i hjemmet etter avtale/samarbeid med fastlege.
  • Samarbeider med hjemmesykepleien, fastlegene og spesialisthelsetjenesten.
  • Holder oversikt over tilbud i kommunen for personer med en demenssykdom og deres pårørende.
  • Arrangerer pårørendeskole en gang i året.
  • Kan gi veiledning og undervisning av helsepersonell både i institusjon og hjemmesykepleien.
  • Samarbeider med Sunndal demensforening om et demensvennlig samfunn og aktivitetsvenntilbudet.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.