Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet. Ordningen skal som hovedregel gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Kortet kan brukes i alle kommuner i landet, men du må søke i kommunen du er bosatt i.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet på deg som har sykdom eller nedsatt funksjonsevne som trenger hjelp for å kunne delta på arrangement.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for deg som har:

  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • utviklingshemming
  • allergier
  • andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser, hjerte-/lungesykdommer og annet

Funksjonshemmingen eller sykdommen må normalt ha en varighet på 2-3 år, men dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Nedre aldersgrense er normalt 8 år.

 

Hvor kan ledsagerbeviset benyttes?

Ledsagerbevis er en nasjonal ordning, og gjelder i hele landet, ikke bare i kommunen du bor i.

Det gjelder der arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til ordningen.

Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det stedet eller arrangementet du vil besøke.

I Sunndal kommune kan kortet brukes til kommunale aktiviteter/arrangementer og aktiviteter/arrangementer i regi av lag og organisasjoner som mottar kommunal støtte.

 

Slik søker du

Søknadsskjema om ledsagerbevis skal fylles ut på papir.

Du kan enten skrive ut skjemaet og fylle ut, eller henvende deg i servicekontoret på rådhuset.

Du må legge ved et passfoto. Bildet skal være best mulig egnet til å identifisere deg og ha en størrelse på ca. 35 x 45 mm.

Utfylt søknad sendes eller leveres i servicekontoret på rådhuset, eller sendes til Service- og informasjonsavdelingen, Sunndal kommune.

Søknader behandles fortløpende. Ingen spesiell søknadsfrist.

 

Tildeling og gyldighet

Servicekontoret utsteder ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset er gyldig i ett år.

Ved fornyelse trenger ikke skjema fylles ut.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra