Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at det gir deg som omsorgsyter kompensasjon for særlig tyngende arbeid, slik at den hjelpetrengende har økt mulighet for å bo hjemme.

Hvem kan søke omsorgsstønad?

Når du har ekstraordinært omsorgsarbeid for funksjonshemmede, syke eller pleietrengende personer.

Hva kan du få?

En godtgjørelse for noen av de timene du bruker på pleie og omsorgsarbeid i hjemmet.

Tenk over dette før du søker:

  • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
  • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
  • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
  • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
  • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
  • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Hvordan søker du?

Gå til søknadssiden