Skjema

Her finn du oversikt over ulike søknadsskjema og skjema for ulike tenester.

Mesteparten av desse er elektroniske skjema, som du fyller ut på skjerm og sender direkte på nett.

Skjema i PDF-format må du skrive ut, fylle ut og sende til kommunen pr. post eller levere i servicekontoret.
 

Barnehage
BARNEHAGE
Barnehageplass - søknad
Barnehageplass - oppsigelse
Redusert foreldrebetaling barnehage
Brann og feiing
BRANN OG FEIING
Se skjema på Nordmøre Brann og Redning sine nettsider

 

Serverings-, skjenke- og salgsbevilling
SERVERINGS-, SKJENKE- OG SALGSBEVILLING
Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling for enkeltanledninger
Omsetningsoppgave for alkohol
Salgsbevilling
Serverings-/skjenkebevilling
Skole og SFO
SKOLE OG SFO
Påmelding SFO
Søknad om grunnskole for voksne
Fri fra undervisning

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00