Skjema

Her finn du oversikt over ulike søknadsskjema og skjema for ulike tenester.

Mesteparten av desse er elektroniske skjema, som du fyller ut på skjerm og sender direkte på nett.

Skjema i PDF-format må du skrive ut, fylle ut og sende til kommunen pr. post eller levere i servicekontoret.
 

BARNEHAGE
Redusert foreldrebetaling barnehage

 

SERVERINGS-, SKJENKE- OG SALGSBEVILLING
Ambulerende skjenkebevilling (.PDF, 276 kB)
Omsetningsoppgave for alkohol
Salgsbevilling
Serverings-/skjenkebevilling
SKOLE OG SFO
Påmeldingsskjema for SFO
Søknad om grunnskole for voksne

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Mobil 71 69 90 00