Tilgjengelighet

Sunndal kommune er ansvarlig for dette nettstedet, og ønsker at alle skal kunne bruke det. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Krav til universell utforming

Kommunen har krav om å ha digitale løsninger som er universelt utformet.
Ved feil kan du som innbygger melde inn disse.

 Se oversikt over krav som vi må følge

Alle nettsteder skal bl.a. ha en tilgjengelighetserklæring.
 

Tilgjengelighetserklæring

 Tilgjengelighetserklæring for sunndal.kommune.no 
 

Andre tilgjengelighetserklæringer

Vi benytter flere eksterne tjenester og tredjepartsløsninger knyttet til selvbetjeningsløsninger på nett, slik som innsynsløsningen, politiske møter, skjema m.m. Noen av disse har erklæringene liggende på den aktuelle sida, mens noen kun vil legges ut her.  Alle erklæringene Sunndal kommune har publisert blir lagt ut her. 

 

Slik jobber vi med universell utforming og tilgjengelighet

Vi jobber med universell utforming av IKT gjennom IKT-samarbeidet IKT ORKide.

 > Les mer om hvordan vi jobber her.
 

Gi oss tilbakemelding

Opplever du som bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå?

Gi oss gjerne din tilbakemelding om tilgjengelighet!

Ring oss

Telefon 71 69 90 00

Send e-post

e-post: post@sunndal.kommune.no

Digitalt skjema

 > Gi tilbakemelding her.