Hjemmehjelp

Har du en sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen, kan hjemmehjelp være noe for deg.

Hva får du?

Du kan få hjelp til:

  • Gulvvask
  • Støvtørking
  • Støvsuging
  • Sengeskift
  • Klesvask
  • Matinnkjøp (hvis du ikke har et nettverk som kan hjelpe deg)

 

Når kan du søke?

Du må ha et behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker til at du ikke greier å ivareta praktiske gjøremål i hjemmet.

 

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Prisene justeres årlig.

 

Hvordan søker du?

Gå til søknadssiden

Beskriv dine behov og tjenester du mener du trenger.

Før søknaden din blir behandlet, vil en saksbehandler ta et hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

 

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

Vakttelefon for hjemmesykepleien:        913 86 313

Sunndal helsetun (korttidsavdelingen):    902 13 653

Tildelingsenheten
Mobil 900 16 388

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra