Hjemmehjelp

Har du en sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen, kan hjemmehjelp være noe for deg.

Hva får du?

Du kan få hjelp til:

  • Gulvvask
  • Støvtørking
  • Støvsuging
  • Sengeskift
  • Klesvask
  • Matinnkjøp (hvis du ikke har et nettverk som kan hjelpe deg)

Når kan du søke?

Du må ha et behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker til at du ikke greier å ivareta praktiske gjøremål i hjemmet.

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Prisene justeres årlig.

Hvordan søker du?

Gå til søknadssiden

Beskriv dine behov og tjenester du mener du trenger.

Før søknaden din blir behandlet, vil en saksbehandler ta et hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.