Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er tilgjengelig for pasienter og pårørende som trenger råd eller noen å snakke med.

Har du behov for kreftkoordinator?

Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørende.

Det er et lavterskeltilbud som ikke krever noen søknad eller utløser vedtak.

  • Pasienter, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator.

 

Hva gjør kreftkoordinator for kreftsyke og pårørende?

  • Koordinerer hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Er lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
  • Gir råd og veiledning til hjelp mot plagsomme symptomer.
  • Er en samtalepartner i alle faser av sykdommen.

Kreftkoordinator vil ha et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten som kan sikre god flyt for deg og pårørende i overgangen mellom sykehus og kommunen.

Koordinatoren vil samarbeide tett med fastleger, hjemmetjenesten, institusjoner, sykehus, palliativt team, saksbehandlere og NAV.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Eriksson
Kreftsykepleier
E-post
Mobil 469 31 701

Kreftkoordinator er tilgjengelig i kontortid tirsdag og onsdag.

Tildelingsenheten
Mobil 900 16 388

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra