Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

 

Hva får du?

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)

 

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

 

Søk hjemmesykepleie

Gå til søknadsiden

Du beskriver dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

Tildelingsenheten
Mobil 90 01 63 88
Vakttelefon hjemmesykepleien
Mobil 91 38 63 13

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra