Ansattoversikt


Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 25 495
975 42 787

Blåklokka:      71 69 93 24 \ 414 79 188

Gullstjerna:    71 69 93 23 \ 907 73 940

Hestehoven:  71 69 93 25 \ 905 27 453

Kvitveisen:     71 69 93 29 \ 905 12 425

Prestekragen: 71 69 93 26 \ 904 75 029

414 72 906

           

Hvitt hus, Marihøna:  71 69 93 54

Hvitt hus, Mauren:     71 69 93 53

Edderkoppen:            71 69 93 52

Knotten:                      71 69 93 51

Rødhuset, Humla:      71 69 93 56

Rødhuset, Myggen:    71 69 93 55

Villabyen, 1-2 pr:        469 59 503

Villabyen, 3 år:           902 52 631

913 57 766


Avd. Mogrenda – 48 09 29 23

Avd. Karhaugen – 94 15 87 04

Avd. Liahaugen – 41 79 95 80

Avd. Nausthaugen – 95 41 08 70

Avd. Vardhaugen – 46 95 51 30

906 54 623

Grønnetuss:            902 37 628

Labbetuss:              71 69 93 83

Smitt:                       71 69 93 81

Smule:                     71 69 93 82

Øksendal kontor:     71 69 94 19

Øksendal avdeling: 71 69 94 18

Rektor 992 47 696
Styrer 906 54 623
Styrer 913 57 766
Styrer 975 42 787
Spesialpedagog
Styrer 414 72 906

Eiendomstjenesten

Ansatte i avdelingen Eiendomstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Eiendomssjef 911 14 784
Jan Erik Holthe
Vedlikeholdsleder 911 14 777

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 14 41
Industrivegen 5, 6600 Sunndalsøra 71 69 97 50
992 99 120
71 68 99 70
400 06 504

Gjøra skole

Ansatte i avdelingen Gjøra skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 992 47 696
992 47 696

Grunnskoletjenesten

Ansatte i avdelingen Grunnskoletjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder i grunnskoletjenesten 996 37 279
Rådgiver 915 71 976
Skolesjef 992 62 960
Liv Ingrid Horvli
Rådgiver Grunnskoletjenesten 997 95 838

Helse- og barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Helse- og barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 482 10 935
947 80 449

   711 22 060

993 54 742
71 69 10 11
Familieveileder 902 65 577
Helsesjef 950 81 824
Britt Iren Bæverfjord
Synskontakt - dagansvar sone 481 21 842
Fysioterapeut 71 40 56 78
Jordmor 905 15 049
Psykolog - spesialist i klinisk psykologi 902 60 215
909 73 061
Spesialsykepleier
902 54 160
Helsesøster 950 64 903
902 60 215
Folkehelsekoordinator/Leder for Distriktsmedisinsk Senter 412 63 977
Barnevernleder 468 29 498
Sjeffysioterapeut 906 35 982
Fysioterapeut 483 94 112
Hørselkontakt 911 14 781
Frisklivskoordinator 907 12 193

Innvandrertjenesten

Ansatte i avdelingen Innvandrertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
programansvarlig introduksjonsordninga 910 06 856
Sjef for innvandrertjenesten 908 69 503
Bente Mosbakk
Leder ved voksenopplæringen 992 38 125
916 12 914

Kirkekontoret i Sunndal

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret i Sunndal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 23 00
Kirkeverge 951 29 136
Sogneprest 959 13 425

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann vann og avløp 456 11 900
Oppsynsmann veg, park og renovasjon 982 10 382
Formann verksted 915 63 976
Oppsynsmann veg, park og renovasjon 917 61 104
Varabrannsjef/feiermester 416 93 988
Formann veg/renovasjon/maskin 900 58 390
Feier 917 40 127
Formann park 481 72 293
Økonomikonskulent 915 74 379
Teknisk sjef 71 69 90 00 907 22 223
Eilif Lervik
Feiersvenn / feiing og tilsyn 468 33 985
Oppsynsmann vann og avløp 913 86 294
Leder oppmåling 993 49 854
Teknisk planlegger 71 69 90 00 908 90 177

Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
476 18 966
Rektor 901 32 760
Ingemar Andersson
Gitar- og bandlærer
Sangpedagog
Lone Eines
Fiolinist og fiolinlærer
Synnøve Hammervold
Danselærer
Hege Lauritzen
Dansepedagog
Tendai  Makurumbandi
Basslærer og Møremusiker
Konsertpianist og pianolærer
Igor Melanyuk
Møremusiker og trommelærer
Jo Inge Nes
lærer i kunstfag
Brit Polden Sande
Møremusiker og gitarlærer
Øystein Sandbukt
Møremusiker
Peter Wergeni

Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00
916 94 701
901 35 785
Kultursjef 71 69 90 00 975 95 148
Ole Magne Ansnes
MOT-koordinator 992 73 934
Svømmehallbestyrer 481 39 175


 

Avdelingsleder kulturhus og kino 971 90 697
Avdelingsleder ungdom 916 02 507
Klubbleder 481 13 149
Avd.leder idrett og friluftsliv 958 45 789
Museumsstyrer 974 71 942

Ledergruppa

Ansatte i avdelingen Ledergruppa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plansjef 71 69 90 00 918 05 950
Anne Guri Aase
Kultursjef 71 69 90 00 975 95 148
Ole Magne Ansnes
Assisterende rådmann 71 69 90 00 991 57 947
Harriet Berntsen
Helsesjef 950 81 824
Britt Iren Bæverfjord
Rådmann 71 69 90 00
Randi Dyrnes
Økonomisjef 71 69 90 00 906 80 597
Andrea Solbjørg Fivelstad
Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll 482 20 439

55 55 33 33

Anne Kari Grimstad
Eiendomssjef 911 14 784
Jan Erik Holthe
Skolesjef 992 62 960
Liv Ingrid Horvli
Teknisk sjef 71 69 90 00 907 22 223
Eilif Lervik
Sjef for innvandrertjenesten 908 69 503
Bente Mosbakk
Barnehagesjef 906 57 095
Mona Reinset
Personalsjef 906 66 842
Ildri Solbakk
Pleie- og omsorgssjef 71 69 90 00 901 48 016
Anne Berit Vullum

Legekontor, legevakt, hørselsentral, røntgen

Ansatte i avdelingen Legekontor, legevakt, hørselsentral, røntgen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 12 27 35

For justeringer og mer omfattende service skal det bestilles time på forhånd.

116117
71 69 91 05

Molde/Kristiansund: 71 12 00 00

71 69 40 20
71 68 90 00
Serviceteknikker 911 14 781

Løykja skole

Ansatte i avdelingen Løykja skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
477 07 636
Rektor 915 51 688
902 41 445
Inspektør 916 67 346

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ordfører 481 23 126
Ståle Refstie

Personalavdelingen

Ansatte i avdelingen Personalavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

Mob.: 900 41 494 / 900 62 349

Personalsjef 906 66 842
Ildri Solbakk

Plan-, miljø- og næringstjenesten

Ansatte i avdelingen Plan-, miljø- og næringstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plansjef 71 69 90 00 918 05 950
Anne Guri Aase
jordbruksrådgiver 900 82 677
rådgiver 900 74 130
Plankonsulent 900 71 155
Fagkonsulent jordbruk 901 01 449 901 01 449
byggesaksrådgiver 901 03 441
Prosjektleder for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drivaregionen 901 04 517
arealplanlegger 901 13 194
skogbruksrådgiver 971 48 338

Pleie- og omsorgstjenesten

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorgstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

974 29 624
911 14 781
901 78 403
913 86 313
demenskoordinator 916 68 915
Kreftsykepleier 469 31 701

Kreftkoordinator er tilgjengelig i kontortid tirsdag og onsdag.

Pleie- og omsorgssjef 71 69 90 00 901 48 016
Anne Berit Vullum

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
906 29 027 905 98 241
Kontrollutvalgssekretariatet - daglig leder 71 11 15 79
Kontrollutvalgssekretariatet - rådgiver 71 11 14 52

Sande skole

Ansatte i avdelingen Sande skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
416 29 124
Inspektør 416 36 678
Inspektør 995 34 182
902 25 716
Rektor 481 14 429

Service- og informasjonsavdelingen

Ansatte i avdelingen Service- og informasjonsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00
informasjonsleder 917 29 894
Åpningstid 8.00 - 16.00 (15.00) 917 02 917

 

 

 

avdelingsleder 911 20 954
Jorunn Telstad

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal

Ansatte i avdelingen Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

Sunndal frivilligsentral

Ansatte i avdelingen Sunndal frivilligsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Auragata 14, 6600 Sunndalsøra 468 16 169 413 12 553
Leder Sunndal frivilligsentral

Sunndal pensjonistsenter

Ansatte i avdelingen Sunndal pensjonistsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Drivavegen 26, 6600 Sunndalsøra 71 69 11 28

Sunndal ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Sunndal ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør 992 73 934
Rektor 416 77 733
Inspektør 996 49 167
906 37 833

Tredal skole

Ansatte i avdelingen Tredal skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
948 13 086
Rektor 975 73 711
Inspektør 970 82 574
948 36 003

Økonomiavdelingen

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 900 39 875
Økonomisjef 71 69 90 00 906 80 597
Andrea Solbjørg Fivelstad
Økonomisjef 906 80 597
Økonomikonsulent 900 21 507
Økonomikonsulent / postmottak økonomi 900 21 507
Økonomikonsulent 900 26 918
Økonomikonsulent 900 27 153

Ålvundfjord skole

Ansatte i avdelingen Ålvundfjord skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Trykk på SFO for å se nummer

Ålvundfjord: 991 63 449

Ålvundeid: 482 73 119

Rektor 905 89 116
Inspektør 990 33 716
905 89 116