Familieveileder

Svart - hvit tegning av en familie - Klikk for stort bildeVoksne og barn Illustrasjonsbilde

Å være foreldre innebærer gleder, bekymringer, store følelser, ulike problemstillinger og spørsmål. Som mamma eller pappa kan foreldrerollen av og til innebære utfordringer som man selv har vanskeligheter med å mestre. Det kan også være at man står i utfordrende livssituasjoner og kriser som påvirker familielivet. Da kan det være godt å snakke med noen som kan gi støtte og veiledning.

Familieveileder kan bistå familier som har behov for ekstra støtte og veiledning.

 

Hva kan familieveileder tilby:

 • Samtaler med hele eller deler av familien
 • Veiledning knyttet til utfordringer i foreldrerollen og samspillsvansker.
 • Foreldreveiledning med cos-p (circle of sercurity parenting) individuelt, som par eller i grupper.
 • Oppfølging av familier i hjemmet
 • Veiledning av foreldre til barn og unge der mor eller far er i krise.
 • Veiledning i familier der barna har særskilte og sammensatte behov.
 • Deltakelse i samarbeid med andre instanser ved behov.
 • Oppfølging av pårørende til personer med rus og/eller psykiske vansker.
 • Kartlegge hvilke utfordringer/behov familien har og veilede de til riktig tjeneste og tiltak.

 

Hvem kan ta kontakt:

 • Foreldre som ønsker støtte og veiledning i foreldrerollen.
 • Foreldre som er bekymret for barnet/ungdommen sin.
 • Familier som er i vanskelige livssituasjoner for eksempel samlivsbrudd, rus, dødsfall og fysisk/psykisk sykdom.
 • Barn og unge som opplever utfordringer i familielivet.
 • Pårørende til personer med rus og/ eller psykiske vansker.
 • Samarbeidsinstanser som arbeider med familier /barn/ungdom som har behov for oppfølging. Dette etter samtykke fra foresatte.

 

Hvordan ta kontakt: