Tettstedsutvikling Sunndalsøra

Hvordan utvikle sentrum og Øratorget til å bli et attraktivt område med gode møteplasser for innbyggere og besøkende? 
Dette er hovedutfordringen vi ønsker å løse i tettstedsprosjektet som starter opp høsten 2023.

Les mer om prosjektet her

Politikk og innsyn

Vil du være med å påvirke?

Følg med på hva som skjer i kommunen og lokaldemokratiet.

Si din mening om planer, følg med på hva som blir bestemt og hvordan du kan påvirke.

Se alt om politikk

Aktuelt