Innsyn postlister og politiske saker

Du har rett til innsyn i offentlige dokumenter.

Postliste (off. postjournal): Sunndal kommune har elektronisk postjournal, der er alle inn- og utgående brev til og fra kommunen publisert, så lenge det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov.

Politiske saker: Alle politiske saksframlegg (innkallinger og protokoller) er publisert i vår innsynsløsning.

Kart og planinnsyn: I vår kartløsning kan du få innsyn i kart og planregister.