Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hva får du?

Du får en assistent som gir deg praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker.

Du styrer selv:

  • Hvem du vil ha som assistent.
  • Hva assistenten skal gjøre.
  • Hvor og til hvilke tider assistenten skal være hos deg.
  • Hvis du ikke kan være arbeidsleder, kan noen som kjenner deg godt overta rollen.

Krav til søker

Du må ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Du må være under 67 år.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Hvordan søker du?

Gå til søknadssiden