Hjemmerehabilitering/hverdagsrehabilitering

Hjemmerehabilitering er for deg som ikke mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, deltagelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Hjemmerehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt. Hjemmerehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?».

Hva får du?

Hjemmerehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen. Det blir laget en plan ut fra dine mål. Du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode. Målet er at du skal få best mulig funksjon, at du skal oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

Hvem får hjemmerehabilitering?

Ønsker du å gjenvinne eller gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, kan du ha utbytte av hjemmerehabilitering.

Hva koster det?

Hjemmerehabilitering er gratis.

Søk om tjeneste

Gå til søknadssiden