Trygghetspakken (trygghetsalarm)

Trygghetsalarm er en alarm som eldre, funksjonshemmede og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet.

Trygghetsalarm er en del av trygghetspakken, som også omfatter brannvarsler og elektronisk dørlås.

En digital trygghetsalarm har i tillegg flere funksjoner, og kan kobles opp mot ulike andre sensorer som for eksempel røyksensor, dørsensor og komfyrvakt vindussensor.

 

Hvem kan søke?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan kjenne seg utrygge i egen bolig.
 

Krav til søker?

  • Du må gi hjemmebasert omsorg en nøkkel til hovedinngangen din.
  • Du må være villig til å gi nødvendig informasjon til vaktsentralen.
  • Mottakere som har trygghetsalarm får montert eLås. eLås er et system med elektronisk lås for personer som har trygghetsalarm. Systemet sikrer kvalitet i forbindelse med nøkkelhåndtering. 

 

Hva koster det?

Egenbetalingen for trygghetsalarm fastsettes hvert år av kommunestyret.

Se oversikt over til enhver tid gjeldende priser.

eLås er gratis.

 

Hvordan søker jeg?

Søknad om trygghetsalarm kan framsettes muntlig eller skriftlig.

Tjenesten vurderes som en del av trygghetspakken.

Gå til søknadsiden

 

Behandlingstid

Før søknaden din behandles, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Dette er en ikke lovpålagt tjeneste med behandlingstid inntil 4 uker.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

Tildelingsenheten
Mobil 90 01 63 88
Vakttelefon hjemmesykepleien
Mobil 91 38 63 13

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra