Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarm som eldre, funksjonshemmede og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet.

En digital trygghetsalarm har i tillegg flere funksjoner, og kan kobles opp mot ulike andre sensorer som for eksempel røyksensor, dørsensor, komfyrvakt vindussensor og fallsensor. 

Hvem kan søke?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan kjenne seg utrygge i egen bolig.

 

Krav til søker?

  • Du må gi hjemmebasert omsorg en nøkkel til hovedinngangen din.
  • Du må være villig til å gi nødvendig informasjon til vaktsentralen.
  • Mottakere som har trygghetsalarm får montert eLås. eLås er et system med elektronisk lås for personer som har trygghetsalarm. Systemet sikrer kvalitet i forbindelse med nøkkelhåndtering. 

 

Hva koster det?

Egenbetalingen for trygghetsalarm fastsettes hvert år av kommunestyret.

Se oversikt over til enhver tid gjeldende priser.

elås er gratis.

 

Hvordan søker jeg?

Søknad om trygghetsalarm kan framsettes muntlig eller skriftlig.

Gå til søknadssiden

 

Behandlingstid

Før søknaden din behandles, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Dette er en ikke lovpålagt tjeneste med behandlingstid inntil 4 uker.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

Vakttelefon for hjemmesykepleien:        913 86 313

Sunndal helsetun (korttidsavdelingen):    902 13 653

Tildelingsenheten
Mobil 900 16 388

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra