Habilitering

Vi legger til rette for at du med utviklingshemming og med ulike sammensatte bistandsbehov, kan leve og bo så selvstendig som mulig, og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

Bolig

Vi har boliger fordelt på 4 boenheter med døgnkontinuerlig bemanning.

 

Praktisk bistand – opplæring

Vi yter praktisk bistand/hjelp i hjemmet og opplæring i mestring av dagliglivets gjøremål, slik at du kan leve og bo mest mulig selvstendig i egen bolig.

 

Dagtilbud - Øran aktivitetshus

Aktivitetssenteret er et kommunalt dagtilbud for mennesker med utviklingshemming og andre med sammensatte bistandsbehov, og som ikke har fulltids arbeids- og opplæringstilbud.

 

Avlastning

Tjenesten gir tilbud om avlastningsopphold etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Tilbudet gis til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avdelingen disponerer egne avlastningsboliger til formålet.

Tildeling av tjenester fattes administrativt i pleie og omsorg. Det er egenbetaling for bistand i bolig etter faste regler.

 

Søk om tjenester

Gå til søknadssiden

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

Vakttelefon for hjemmesykepleien:        913 86 313

Sunndal helsetun (korttidsavdelingen):    902 13 653

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra