Beredskap og krisehåndtering

Kommunen er ansvarlig for sikkerhet og beredskap lokalt. Dette innebærer at kommunen skal analysere, drive forebyggende arbeid og være forberedt når katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige funksjoner skjer.

Beredskapsorganer

Kommunen har en erfaren beredskapsorganisasjon som trer sammen når noe skjer.
Kommunens kriseledelse har hovedansvaret for beredskapesarbeidet.
Kommunens kriseteam bistår med psykososial oppfølging til berørte parter i en krise.


Lovverk - annen informasjon

Sivilbeskyttelsesloven
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
 

Artikkelliste