Hjelpemidler

Kommunen kan være behjelpelig med å låne ut hjelpemidler for midlertidig eller langvarig behov.

Hva får du?

Du får hjelpemidler som kan bidra til at du kan leve et selvstendig liv med god livskvalitet, samtidig som det forbygger skader.

 

Hvem får hjelpemidler?

  • Om du har problemer til å mestre ting i hverdagen og har behov for hjelpemidler for at hverdagen skal bli enklere.
  • Om du har fått en funksjonsevne i dagliglivet som er varig og vesentlig nedsatt på grunn av sykdom eller skade.

     

Hva koster det?

Lån av hjelpemidler er gratis.

Ved korttidsutlån fra lokalt lager er det fastsatt et gebyr på utkjøring av hjelpemiddel.

 

Hva skjer videre?

Ergoterapeutene ved pleie- og omsorgstjenesten er behjelpelig med å skrive søknaden. Ergoterapeutene gir informasjon og opplæring i bruk av hjelpemidlet, og tilpasser hjelpemidlet.

Søk om hjelpemidler

Gå til søknadssiden

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

Vakttelefon for hjemmesykepleien:        913 86 313

Sunndal helsetun (korttidsavdelingen):    902 13 653

Anne-Helene Gravem
Ergoterapeut
E-post
Mobil 482 10 935

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra