Omsorgsboliger

Omsorgsbolig er for deg som har nedsatt funksjonsevne, dårlig tilrettelagt bolig eller problemer med å klare deg selv i egen bolig.

Hvem kan søke omsorgsbolig?

 • Din nåværende bolig må være uegnet
 • Du har nedsatt funksjonsevne
 • Boligen er uheldig for helsetilstanden
 • Du må ha vært bosatt i kommunen de 2 siste årene

Oversikt over boligene:

 • Omsorgsboliger, Ringveien 17: 16 leiligheter
 • Omsorgsboliger, Ringveien 21: 17 leiligheter 
 • Drivatunet, Sunndalsøra: 19 leiligheter 
 • Eldreboliger, Øksendal: 4 leiligheter 
 • Bofellesskap, Ringvegen 17: 5 leiligheter
 • Storøra bofellesskap, Storøra 8-10: 5 leiligheter
 • Keila bofellesskap, Sydøra 14: 5 leiligheter 
 • Keila bofellesskap, 5 leiligheter 

Hva skjer videre?

Før søknaden din blir behandlet, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Saksbehandlere i pleie- og omsorgstjenesten tildeler boligene ut i fra de opplysningene som er innhentet.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Slik søker du

Fyll ut søknadskjema og beskriv dine behov.

Gå til søknadssiden