Omsorgsboliger

Omsorgsbolig er for deg som har nedsatt funksjonsevne, dårlig tilrettelagt bolig eller problemer med å klare deg selv i egen bolig.

 

Hvem kan søke omsorgsbolig?

 • Din nåværende bolig må være uegnet
 • Du har nedsatt funksjonsevne
 • Boligen er uheldig for helsetilstanden
 • Du må ha vært bosatt i kommunen de 2 siste årene

 

Oversikt over boligene:

 • Omsorgsboliger, Ringveien 17: 16 leiligheter
 • Omsorgsboliger, Ringveien 21: 17 leiligheter 
 • Drivatunet, Sunndalsøra: 19 leiligheter 
 • Eldreboliger, Øksendal: 4 leiligheter 
 • Bofellesskap, Ringvegen 17: 5 leiligheter
 • Storøra bofellesskap, Storøra 8-10: 5 leiligheter
 • Keila bofellesskap, Sydøra 14: 5 leiligheter 
 • Keila bofellesskap, 5 leiligheter 

 

Hva skjer videre?

Før søknaden din blir behandlet, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Saksbehandlere i pleie- og omsorgstjenesten tildeler boligene ut i fra de opplysningene som er innhentet.

 

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

 

Slik søker du

Fyll ut søknadskjema og beskriv dine behov.

Gå til søknadsiden

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

Tildelingsenheten
Mobil 90 01 63 88

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra