Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 ble borgerlig vigselsmyndighet overført fra tingrettene til kommunene.

Ønsker du å gifte deg borgerlig i Sunndal?

Vi vil gjøre vårt beste for å lage en fin ramme rundt seremonien for deg som vil gifte deg.

Informasjon om vigsel i Sunndal kommune følger under. Klikk på overskriftene for å vise tilhørende informasjon.

Hvem kan gifte seg hos oss?

Kommunens vigselstilbud er åpent for alle, men innenfor de vilkår som fremgår i ekteskapsloven.

Vilkår for å gifte seg

Vi må motta prøvingsattest fra dere før vi kan gjennomføre vigsel.

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistret (skatteetaten) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Søknad om prøvingsattest finner du her

Prøvingsattesten som utstedes er kun gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet. Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere.

Dere som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest. Merk at det kan ta flere uker å få utstedt prøvingsattest.

Tid og sted

Vigsel avholdes hverdager i tidsrommene 09.00 – 11.00 og 13.00 – 15.00 på Sunndal rådhus.

Andre steder kan vurderes, men må godkjennes av vigsler.

Kostnader

Vigselstilbudet er gratis.

Ønsker utover standard vigsel må administreres og betales av brudeparet selv.

Hvem utfører seremonien?

Følgende personer er gitt vigselmyndighet i Sunndal:

 • Ståle Refstie - ordfører
   
 • Lusie Gjersvoll - varaordfører
   
 • Randi Dyrnes - kommunedirektør
   
 • Bjørn Steinland - ass.kommunedirektør

Brudeparet kan selv velge hvilken vigsler de vil ha.

 

Forespørsel om tidspunkt for vigsel

Søk om tidspunkt for vielse via dette søknadsskjemaet. (PDF, 510 kB)

Skjemaet skrives ut og fylles ut, og sendes inn sammen med følgende dokumenter:

 • Original prøvingsattest (gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdato)
 • Bekrefta kopi av gyldig legitimasjon fra begge parter. Bekrefta kopi betyr at den må være stemplet og underskrevet av et offentlig kontor (dette kan evt gjøres ved levering av søknaden). Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.


Søknad sendes til:

Service- og informasjonsavdelingen, postboks 94, 6601 Sunndalsøra,
eller leveres i konvolutt i skranken ved rådhuset

Konvolutten merkes med  "søknad om vigsel".

Søknad med påkrevd dokumentasjon må være mottatt innen to uker (10 virkedager) før vielsesdato. 

Bekreftelse på vielsesdato vil bli sendt til dere først når kommunen har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

 

Vigselsdagen / seremoni

Vigselen vil finne sted 2. etasje i kommunestyresalen ved Sunndal rådhus.

Møt opp i god tid (10-15 minutter) før avtalt tid for seremonien. Henvendelse og fremvisning av legitimasjon skjer til skranken i 1. etasje.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en midlertidig vigselsmelding.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra