Lokaliseringsteknologi (GPS)

Varslings- og lokaliseringsteknologi som brukes for lokalisering av personer ved behov. GPS brukes i nært samarbeid med pårørende, der de er kan være mottakere av varsler. Lokaliseringsteknologi gir brukere av tjenesten frihet til å bevege seg utendørs samtidig som den trygger pårørende. Enheten tilbyr lokalisering, to-veis tale, og geofence (geografisk avgrensning) 

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten
Mobil 900 16 388

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra