Lokaliseringsteknologi (GPS)

Varslings- og lokaliseringsteknologi som brukes for lokalisering av personer ved behov. GPS brukes i nært samarbeid med pårørende, der de er kan være mottakere av varsler. Lokaliseringsteknologi gir brukere av tjenesten frihet til å bevege seg utendørs samtidig som den trygger pårørende. Enheten tilbyr lokalisering, to-veis tale, og geofence (geografisk avgrensning) 

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten

Leder: tlf 901 78 403

Saksbehandler 1: tlf 901 99 831
Saksbehandler 2: tlf 901 65 817

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra