Lokaliseringsteknologi (GPS)

Bruk av GPS bidrar til at mennesker med nedsatt orienteringsevne eller kognitiv svikt kan oppleve større grad av selvstendighet og trygghet. Pårørende vil også kunne oppleve økt livskvalitet, redusert belastning og økt trygghet.

Varsling kan gå til pårørende, direkte til hjemmesykepleien, institusjon eller responssenter. GPS tilbyr to-veis kommunikasjon.

Det anbefales at GPS tas i bruk så tidlig i sykdomsforløpet forløpet som mulig.

Hvem kan få GPS?

Lokaliseringsteknologi (GPS) vurderes ved tildeling av tjenester. 

Hvordan søke?

Søknad om GPS kan framsettes muntlig eller skriftlig.

Gå til Søknadssiden