Matombringing (middag)

Matombringing (middag) er et tilbud til eldre, funksjonshemmede og utsatte grupper om næringsrik kost som forebyggende helsetiltak.

 

Når kan du søke?

Du kan søke om du:

  • har nedsatt evne til å tilberede sin egen mat
  • har nedsatt evne til å sørge for riktig ernæring
  • nedsatt førlighet og mobilitet

Du må være hjemmeboende for å få tjenesten

 

Hva får du?

Tilbud om middag med dessert/suppe

Middagen svarer til Statens ernæringsråds anbefalinger for et fullverdig kosthold.

Middagen leveres av hjem.

 

Hva koster det?

Egenbetaling fastsettes hvert år av kommunestyret.

Gjeldende priser 

 

Slik søker du

Gå til søknadside

Behandling av søknaden din

Alle søknader/henvendelser behandles i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

Tildelingsenheten
Mobil 90 01 63 88

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra