Matombringing (middag)

Matombringing (middag) er et tilbud til eldre, funksjonshemmede og utsatte grupper om næringsrik kost som forebyggende helsetiltak.

Når kan du søke?

Du kan søke om du:

  • har nedsatt evne til å tilberede sin egen mat
  • har nedsatt evne til å sørge for riktig ernæring
  • nedsatt førlighet og mobilitet

Du må være hjemmeboende for å få tjenesten

Hva får du?

Tilbud om middag med dessert/suppe

Middagen svarer til Statens ernæringsråds anbefalinger for et fullverdig kosthold.

Middagen leveres av hjem.

Hva koster det?

Egenbetaling fastsettes hvert år av kommunestyret.

Se gjeldende priser 

Slik søker du

Gå til søknadsside

Behandling av søknaden din

Alle søknader/henvendelser behandles i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.