Ergoterapi

Har du nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en ergoterapeut. Du kan få hjelp til blant annet hjelpemidler, tilpasning av hjemmet, tilpasning i skolen eller på arbeidsplassen. Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig, og slippe å være avhengig av annen hjelp i hverdagen.

Hva får du?

  • Hjelpemidler
  • Opplæring
  • Tilpasning av bolig
  • Hjelp til en enklere hverdag

Ergoterapitjenesten kommer hjem til deg.

Hvem kan få ergoterapi?

Alle med ulike funksjonsproblemer.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Søk om tjenester

Gå til søknadssiden