Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn er et tilsyn gjennom et kamera, for å øke kvalitet på kommunens helsetjenester og sikrer at bruker kan bo tryggere hjemme.

Responssenteret kan slå på kameraet ved utløst trygghetsalarm eller på avtalte tidspunkt, slik at vi kan hjelpe brukeren på best mulig måte. Bruk av digitalt tilsyn, gjør at vi kan ha flere tilsyn enn ved vanlige besøk, og at vi kan hjelpe raskere.

Hvem kan få digitalt tilsyn?

Digitalt tilsyn vurderes ved tildeling av tjenester. 

Hvordan søke?

Søknad om digitalt tilsyn kan framsettes muntlig eller skriftlig.

Gå til Søknadssiden

Hva koster det?

Digitalt tilsyn er gratis for de som får tildelt denne tjenesten.