Tilbud til deg med psykiske utfordringer

  • Et rusfritt tilbud.
  • Treffe andre mennesker.
  • Ta del i ulike aktiviteter.  Det er lagt til rette for aktiviteter på snekkerverksted, hobbyrom, kjøkken, PC, sanserom/snoozelen, gymsal. Vi drar på turer i lokalsamfunnet.

Fokus for tilbudet på Øran er:

  • Oppleve samhørighet.
  • Bryte isolasjon.
  • Oppleve mestring ved å ta i bruk egne ressurser.

Åpningstider

Tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9.00 - 15.00.

Adresse

Øran aktivitetshus, Øranvegen 29, 6600 Sunndalsøra