Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 
Sunndalsøra

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres, og økonomi- og planutvalget har vedtatt å legge planprogram for dette arbeidet ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 08. oktober 2018.

 

Brøyting

Sunndal kommune ønsker tilbud på vintervedlikehold av kommunale veger fra Vermøyvegen opp til og med Gjøra. Det er 15,2 km veg som skal brøytes. Kontraktens varighet er 6 år.

Økonomi- og planutvalget vedtok endring av reguleringsplan for Trædalsbakken den 29.05.2018

 

Sunndalen mot Gjøra fra fly

Sunndal kommune ønsker innspill til søknad om bredbåndsutbygging på Fjellgardene og på Gjøra. Frist for innspill er 10. mai.

Eiendomsskatt

Skatteseddelen for eiendomsskatt for 2018 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen.
Her kan du se skattelistene som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Vedtatt plankart_redusert

Reguleringsplan for Hoåsvegen 251 er vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 14.02.2018.

Plankart Mogrenda 1

Reguleringsplan for Mogrenda ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 14.02.2018.

 

Plankart vedtatt 1

Endring av reguleringsplan for Håsørene mellom fv. 62 og kraftgate, planID 19871200, er vedtatt i økonomi- og planutvalget 23.01.2018 som sak 7/18. 

Økonomi- og planutvalget vedtok endring av reguleringsplan for Øksendalsøra - kommunehusområdet den 23.01.2018