Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Økonomi- og planutvalget vedtok endring av reguleringsplan for Trædalsbakken den 29.05.2018

 

Sunndalen mot Gjøra fra fly

Sunndal kommune ønsker innspill til søknad om bredbåndsutbygging på Fjellgardene og på Gjøra. Frist for innspill er 10. mai.

Eiendomsskatt

Skatteseddelen for eiendomsskatt for 2018 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen.
Her kan du se skattelistene som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Vedtatt plankart_redusert

Reguleringsplan for Hoåsvegen 251 er vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 14.02.2018.

Plankart Mogrenda 1

Reguleringsplan for Mogrenda ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 14.02.2018.

 

Plankart vedtatt 1

Endring av reguleringsplan for Håsørene mellom fv. 62 og kraftgate, planID 19871200, er vedtatt i økonomi- og planutvalget 23.01.2018 som sak 7/18. 

Økonomi- og planutvalget vedtok endring av reguleringsplan for Øksendalsøra - kommunehusområdet den 23.01.2018

 

 

Orkidè Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14.

Plankart-Rp1563-20170910-Hoåsvegen251-Grøa_utsnitt[1][1]

Forslag til reguleringsplan for Hoåsvegen 251 sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 10. januar 2018.

Plankart_illustrasjon

Forslag til ny reguleringsplan for Mogrenda sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 10. januar 2018.