Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Nye politivedtekter for Sunndal kommune trådte i kraft 13.09.2018. Politivedtektene er dermed bedre tilpasset vår tids bruk av offentlig sted, og et bedre verktøy for politiet.

flåøya_rolfhunnes

Dette er den gjeldende arealdelen for sjøområdene i Sunndal.

Flyfoto Ålvundfjorden

Forslag til kommuneplan for Sunndal arealdelen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. oktober 2018.

 

Sunndalsøra

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres, og økonomi- og planutvalget har vedtatt å legge planprogram for dette arbeidet ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 08. oktober 2018.

 

Økonomi- og planutvalget vedtok endring av reguleringsplan for Trædalsbakken den 29.05.2018

 

Sunndalen mot Gjøra fra fly

Sunndal kommune ønsker innspill til søknad om bredbåndsutbygging på Fjellgardene og på Gjøra. Frist for innspill er 10. mai.

Vedtatt plankart_redusert

Reguleringsplan for Hoåsvegen 251 er vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 14.02.2018.

Plankart Mogrenda 1

Reguleringsplan for Mogrenda ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 14.02.2018.

 

Plankart vedtatt 1

Endring av reguleringsplan for Håsørene mellom fv. 62 og kraftgate, planID 19871200, er vedtatt i økonomi- og planutvalget 23.01.2018 som sak 7/18.