Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Detaljregulering for Furugrenda Pestua, kunngjøring av oppstart av reguleringsplanarbeid

Fjordfaret Arkitektkontor varsler i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Stian Moe Tangen, oppstart av privat detaljregulering for Furugrenda Pestua.

Detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540, kunngjøring av planvedtak

Sunndal kommunestyret har fattet planvedtak for detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540 i møte den 14.06.2023 sak 43/23

Helse- og omsorgsplan 2023–2030 - høring

Oppvekst- og omsorgsutvalget vedtok i møte 01.06.2023 å legge helse- og omsorgsplan for Sunndal kommune for 2022-2030 ut på høring. Høringsfrist er 06.08.2023.  

Detaljregulering for Furulia, høring og offentlig ettersyn, merknadsfrist 02.08.2023

Detaljregulering for Furulia ble 1. gangs behandlet i Sunndal formannskap den 30.05.2023. Forslaget er utlagt på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 02. august 2023  

Detaljregulering for Furulia, kunngjøring av oppstart, frist for innspill 04.05.2023

Fjordfaret arkitektkontor har på vegne av tiltakshaver Brødrene Gjershaug A/S varslet oppstart av privat detaljregulering for Furulia i Ålvundfjord i Sunndal kommune  

Reguleringsplan for Øksendal samfunnshus planid. 19990210, kunngjøring av endret plan

Formannskapet vedtok den 09.03.2023 sak 13/23 endring av reguleringsplan for Øksendal samfunnshus planid. 19990210.   

Forvaltningsplan for hjortevilt i Sunndal kommune 2023–2026 - høring og offentlig ettersyn

  Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i sak 8/23 å legge forvaltningsplan for hjortevilt i Sunndal kommune 2023–2026 ut til høring og offentlig ettersyn.      

Reguleringsplan for Jøntelhaugen, Torskelykkja, Førje og Fossagrenda, kunngjøring av oppstart, innspillfrist 24.03.2023

Sunndal kommune varsler herved oppstart av revidering av reguleringsplan for Jøntelhaugen, Torskelykkja, Førje og Fossagrenda. Området ligger nord for elva ved Grøa, ca 8 km opp i dalen fra Sunndalsøra.  

Detaljregulering for sydvestre del av Langslågata 10, varsel om planstart, frist for innspill 25.02.2023

Privat forslagsstiller har sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering for nye boliger på sydvestre del av Langslågata 10 på Sande.  

Boligtomt til salgs på Øksendalsøra

Sunndal kommune ønsker å selge en regulert boligtomt på Øksendalsøra. Tomta er på 436 m2 og ligger i sjøkanten ved Kommunegarden. Frist for tilbud er 31. mars.