Kartlegging av utendørs leke og møteplasser

Kommunen har begynt på arbeidet med kartlegging av ulike typer utendørs leke, aktivitetsområder og møteplasser i kommunen.  Dette for å få oversikt over tilgjengeligheten og behovet for oppgraderinger.

Lista er under utarbeiding og hvis du har nærmere informasjon om steder som er registrert eller steder som mangler så si ifra. Vi er også interessert i informasjon om hva stedene inneholder, hvem som drifter dem osv. 

Dokumenter:

Sak i Teknikk, miljø og kulturutvalget 28.02.2024 (PDF, 103 kB)

Oversikt med kart (PDF, 6 MB)

Liste (XLSX, 28 kB)