Interpellasjoner

Interpellasjoner er spørsmål fra en folkevalgt til ordføreren som gjelder prinispielle spørsmål, krever et omfattende svar og gir muligheten for debatt. Interpellasjoner må være innlevert skriftlig til ordføreren senest 7 dager før kommunestyremøtet.

Interpellasjoner i 2021

Interpellasjon om Fremmet av Dato
Om lederstrukturen i oppvekstsektoren Erling Outzen, SV 10.02.21

 

Interpellasjoner i 2020
 

Interpellasjon om Fremmet av Dato
Om ekstraordinær generalforsamling i Sunndal Energi AS (PDF, 298 kB) Erling Rød, FrP 22.04.20
Om fartsdumper i byggefelt (PDF, 274 kB) Anne Karin Sæther, FrP 16.06.20
Om eierskap (PDF, 231 kB) Erling Rød, FrP 09.09.20
Om statlig finansiering av Sunndal helsetun (PDF, 184 kB) Anne Karin Sæther, FrP 09.09.20
Om aurarevisjonen og gjenskaping i Litldalen (PDF, 221 kB) Erling Rød, FrP 21.10.20

 

 

Interpellasjoner i 2019

 

Interpellasjoner om Fremmet av Dato
Administrasjonssjef (PDF, 349 kB) Jonas Koksvik, SV 06.02.19
Erling Outzen, SV 27.03.19
Erling Outzen, SV 27.03.19
Erling Outzen, SV 08.05.19
Erling Rød, FrP 08.05.19
Erling Rød, FrP 08.05.19
Erling Outzen, SV 12.06.19
Jonas Koksvik, SV 12.06.19
Til forsvar for det organiserte arbeidslivet Erling Outzen, SV 28.08.20


 

Interpellasjoner i 2018
 

 

 

Interpellasjoner i 2017

 

Interpellasjon om Fremmet av Dato
Erling Rød, FrP 14.06.17
Endring av kommunens møtereglement (PDF, 398 kB) Jørgen Singsdal, Sp 29.03.17
Endring av renovasjonsforskriften (PDF, 150 kB) Stig Rune Andreassen, FrP 14.02.17