Interpellasjoner

Interpellasjoner er spørsmål fra en folkevalgt til ordføreren som gjelder prinispielle spørsmål, krever et omfattende svar og gir muligheten for debatt. Interpellasjoner må være innlevert skriftlig til ordføreren senest 7 dager før kommunestyremøtet.

Interpellasjoner i 2018
 

Interpellasjoner 2018
Interpellasjoner om Fremmet av Dato
Interpellasjon om Nei til norsk tilslutning til EU sin energiunion ACER (PDF, 329 kB) Erling Outzen, SV 14.02.18

 

 

Interpellasjoner i 2017

 

Interpellasjoner 2017
Interpellasjon om Fremmet av Dato

 

Erling Rød, FrP 14.06.17
Endring av kommunens møtereglement (PDF, 398 kB)

 
Jørgen Singsdal, Sp 29.03.17
Endring av renovasjonsforskriften (PDF, 150 kB)
 
Stig Rune Andreassen, FrP 14.02.17

 

Sida er under opparbeiding. Interpellasjoner fra tidligere år kommer.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 71 69 90 08
Mobil 71 69 90 09

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra