Interpellasjoner

Interpellasjoner er spørsmål fra en folkevalgt til ordføreren som gjelder prinispielle spørsmål, krever et omfattende svar og gir muligheten for debatt. Interpellasjoner må være innlevert skriftlig til ordføreren senest 7 dager før kommunestyremøtet.

Finn interpellasjonene i innsynsløsningen

Gå til innsynsløsningen

Søk på "interpellasjon" i søkefeltet øverst til høyre, og alle interpellasjoner kommer opp.
Deretter kan det filtreres på år.

 

 

 

Interpellasjoner 2021
Interpellasjon om Fremmet av Dato
Om lederstrukturen i oppvekstsektoren Erling Outzen, SV 10.02.21
Om virksomhetsoverdragelse av avfallshenting i Sunndal kommune til ReTrans Erling Rød, FrP 05.05.21
Om barnetrygd og sosialhjelp Andreas Gjerde Ulvund, KrF 05.05.21
Om at reglement for folkevalgte organer i Sunndal kommune skal følges Erling Rød, FrP 05.05.21
Om endring i forskrift for motorferdsel Erling Rød, FrP 05.05.21
Om digitale verktøy i skolene og barnehagene Germain Schmid, MDG 16.06.21
Om gjenskaping av Litlvatnet og Sandvatnet i Litldalen Erling Rød, FrP 08.09.21
Om ansettelse av ny plansjef Halvard G. Hagen, Sp 08.09.21
Om konsekvenser av å ha folkevalgte blant kommuneansatte Germain Schmid, MDG 15.12.21

 

Interpellasjoner 2020
Interpellasjon om Fremmet av Dato
Om ekstraordinær generalforsamling i Sunndal Energi AS (PDF, 298 kB) Erling Rød, FrP 22.04.20
Om fartsdumper i byggefelt (PDF, 274 kB) Anne Karin Sæther, FrP 16.06.20
Om eierskap (PDF, 231 kB) Erling Rød, FrP 09.09.20
Om statlig finansiering av Sunndal helsetun (PDF, 184 kB) Anne Karin Sæther, FrP 09.09.20
Om aurarevisjonen og gjenskaping i Litldalen (PDF, 221 kB) Erling Rød, FrP 21.10.20

 

Interpellasjoner 2019
Interpellasjoner om Fremmet av Dato
Administrasjonssjef (PDF, 349 kB) Jonas Koksvik, SV 06.02.19
Erling Outzen, SV 27.03.19
Erling Outzen, SV 27.03.19
Erling Outzen, SV 08.05.19
Erling Rød, FrP 08.05.19
Erling Rød, FrP 08.05.19
Erling Outzen, SV 12.06.19
Jonas Koksvik, SV 12.06.19
Til forsvar for det organiserte arbeidslivet Erling Outzen, SV 28.08.20

 

 

Interpellasjoner 2017
Interpellasjon om Fremmet av Dato
Erling Rød, FrP 14.06.17
Endring av kommunens møtereglement (PDF, 398 kB) Jørgen Singsdal, Sp 29.03.17
Endring av renovasjonsforskriften (PDF, 150 kB) Stig Rune Andreassen, FrP 14.02.17