Interpellasjoner

Interpellasjoner er spørsmål fra en folkevalgt til ordføreren som gjelder prinispielle spørsmål, krever et omfattende svar og gir muligheten for debatt. Interpellasjoner må være innlevert skriftlig til ordføreren senest 7 dager før kommunestyremøtet.

Interpellasjoner i 2018
 

Interpellasjoner 2018
Interpellasjoner om Fremmet av Dato
Riktig arbeids- og oppgavefordeling i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 407 kB) Erling Rød, FrP 24.10.18
Deltakelse i nasjonal pilot for legevakttjeneste (PDF, 223 kB) Jørgen Singsdal, Sp 24.10.18
Forsøk på leksefri skole (PDF, 239 kB) Erling Outzen, SV 24.10.18
Utlånssentral som tiltak mot barnefattigdom (PDF, 403 kB) Arne Drøpping, KrF 13.06.18
Plastproblemet og overgang til plastposar (PDF, 393 kB) Jonas Koksvik, SV 13.06.18
Stig Rune Andreassen, FrP 02.05.18
Interpellasjon om Nei til norsk tilslutning til EU sin energiunion ACER (PDF, 329 kB) Erling Outzen, SV 14.02.18

 

 

Interpellasjoner i 2017

 

Interpellasjoner 2017
Interpellasjon om Fremmet av Dato

 

Erling Rød, FrP 14.06.17
Endring av kommunens møtereglement (PDF, 398 kB)

 
Jørgen Singsdal, Sp 29.03.17
Endring av renovasjonsforskriften (PDF, 150 kB)
 
Stig Rune Andreassen, FrP 14.02.17

 

Sida er under opparbeiding. Interpellasjoner fra tidligere år kommer.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 906 29 027
Mobil 905 98 241

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra