Interpellasjoner

Interpellasjoner er spørsmål fra en folkevalgt til ordføreren som gjelder prinispielle spørsmål, krever et omfattende svar og gir muligheten for debatt. Interpellasjoner må være innlevert skriftlig til ordføreren senest 7 dager før kommunestyremøtet.

Interpellasjoner i 2019

 

Interpellasjoner om Fremmet av Dato
Administrasjonssjef (PDF, 349 kB) Jonas Koksvik, SV 06.02.19
Erling Outzen, SV 27.03.19
Erling Outzen, SV 27.03.19
Erling Outzen, SV 08.05.19
Erling Rød, FrP 08.05.19
Erling Rød, FrP 08.05.19
Erling Outzen, SV 12.06.19
Jonas Koksvik, SV 12.06.19


 

Interpellasjoner i 2018
 

Interpellasjoner om Fremmet av Dato
Riktig arbeids- og oppgavefordeling i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 407 kB) Erling Rød, FrP 24.10.18
Deltakelse i nasjonal pilot for legevakttjeneste (PDF, 223 kB) Jørgen Singsdal, Sp 24.10.18
Forsøk på leksefri skole (PDF, 239 kB) Erling Outzen, SV 24.10.18
Utlånssentral som tiltak mot barnefattigdom (PDF, 403 kB) Arne Drøpping, KrF 13.06.18
Plastproblemet og overgang til plastposar (PDF, 393 kB) Jonas Koksvik, SV 13.06.18
Stig Rune Andreassen, FrP 02.05.18
Nei til norsk tilslutning til EU sin energiunion ACER (PDF, 329 kB) Erling Outzen, SV 14.02.18

 

 

Interpellasjoner i 2017

 

Interpellasjon om Fremmet av Dato
Erling Rød, FrP 14.06.17
Endring av kommunens møtereglement (PDF, 398 kB) Jørgen Singsdal, Sp 29.03.17
Endring av renovasjonsforskriften (PDF, 150 kB) Stig Rune Andreassen, FrP 14.02.17

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra