Sunndal kommunestyre

Sunndal kommunestyre 2019-2023 - Klikk for stort bilde1. rad f.v.: Germain Schmid (MDG), Erling Outzen (SV), Siri Sande (V), Lusie Gjersvoll (varaordfører, Ap), Ståle Refstie (ordfører, Ap),Jørgen Singsdal (Sp), Arild Håkonsen (H), Andreas Gjerde Ulvund (KrF), Stig Runde Andreassen (FrP) 2. rad f.v: Eirin Andersen Gravem (Ap), Bjørn Røkkum (Ap), Torgeir Reiten (SV), Svein Sæterbø (Ap), Erling Rød (FrP),Janne Merete Rimstad Seljebø (Ap), Ann-Karin Sæther (FrP), Oddveig Gikling-Bjørnå (Sp), Asbjørn Tronsgård (H) 3. rad f.v.: Malene Aaram Vike (Ap), Edgar Normann Gundersen (Ap), Anisa Ali Aden (Ap), Jonny Meland (Ap), Halvard Hagen (Sp), Kari Marie Jenstad (Sp), Einar Mo (Sp) Arne Reiten (Sp) var ikke til stede da bildet ble tatt. Lediard Foto

    

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsreglement. Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.
 

Ordfører: Ståle Refstie (AP)
Varaordfører: Lusie Gjersvoll (AP)


Politisk sekretariat har det praktisk-administrative ansvaret for møtene i kommunestyret.

 

Politisk sammensetning valgperioden 2019-2023
Parti Antall representanter
Arbeiderpartiet 11
Fremskrittspartiet 2
Høyre 2
Kristelig Folkeparti 1
Miljøpartiet de Grønne 1
Senterpartiet 6
Sosialistisk Venstreparti 2
Uavhengig 1
Venstre 1
Totalt antall representanter 27