Sunndal kommunestyre

Bilde av medlemmene i kommunestyret i kommunestyresalen - Klikk for stort bildeSunndal kommunestyre 2023-2027. Foran f.v: Andreas Ulvund, Lill-Elin Vangen, Silje Alise Ness, Lusie Gjersvoll, Ståle Refstie, Eli Gjersvoll, Jørgen Singsdal, Asbjørn Tronsgård. Midten f.v: Oddny Hafsås Oldervik, Anne-Karin Sæther, Reidar Strand, Hilde Furre, Roy-Arne Wågbø, Stig Rune Andreassen, Hege Helgebostad Frisvold, Anders Øverås, Knut Solbu, Leif Kåre Gustavsen. Bak f.v: Anne Darleen Breisnes, Peder Vorren, Anne Mette Tjugum, Bjørn Røkkum, Roald Negård, Ane Wennevold, Thomas Kjørnes, Svein Anders Grimstad. Ikke til stede: August Riise. Lediard Foto

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsreglement. Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.

Ordfører: Ståle Refstie (AP)
Varaordfører: Lusie Gjersvoll (AP)Politisk sekretariat har det praktisk-administrative ansvaret for møtene i kommunestyret.

I valgperioden 2023–2027 er den politiske sammensetningen slik:

Politisk sammensetning valgperioden 2023–2027
Parti Antall representanter
Arbeiderpartiet 11
Fremskrittspartiet 3
Høyre 5
Kristelig Folkeparti 1
Senterpartiet 3
Sosialistisk Venstreparti 2
Rødt 1
Venstre 1
Totalt antall representanter 27