Sunndal kommunestyre

Klikk for stort bilde Lediard Foto   

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsreglement. Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.
 

Ordfører: Ståle Refstie (AP)
Varaordfører: Lusie Gjersvoll (AP)

Medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret 2019-2023 (PDF, 206 kB)


Politisk sekretariat har det praktisk-administrative ansvaret for møtene i kommunestyret.

 

Politisk sammensetning valgperioden 2019-2023
Politisk sammensetning valgperioden 2019-2023
Parti Antall representanter
Arbeiderpartiet 11
Fremskrittspartiet 3
Høyre 2
Kristelig Folkeparti 1
Miljpartiet de Grønne 1
Senterpartiet 6
Sosialistisk Venstreparti 2
Venstre 1
Totalt antall representanter 27

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra