Sunndal kommunestyre

Sunndal kommunestyre 2015-2019  - Klikk for stort bilde

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsreglement. Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.
 

Ordfører: Ståle Refstie (AP)
Varaordfører: Janne Merete Rimstad Seljebø (AP)

Medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret 2015-2019 (PDF, 31 kB)


Politisk sekretariat har det praktisk-administrative ansvaret for møtene i kommunestyret.

 

Politisk sammensetning valgperioden 2015-2019 I valgperioden 2015 - 2019 er den politiske sammensetningen i kommunestyret slik:
Parti Antall representanter
Arbeiderpartiet 15
Fremskrittspartiet 3
Høyre 1
Kristelig Folkeparti 1
Senterpartiet 4
Sosialistisk Venstreparti 2
Venstre 1
Totalt antall representanter 27

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra