Medlemmer i kommunestyret 2015-2019

Medlemmer Telefon
Arbeiderpartiet:
Ståle Refstie 481 23 126
Janne M. Rimstad Seljebø 906 41 389
Bjørn Røkkum 913 86 294
Anisa Ali Aden 464 20 826
Lusie Gjersvoll 926 53 545
Malene Aaram Vike 918 93 231
Bjørn Flemmen Steinland 915 44 349
Trygve Stavik 911 30 346
Jonny Meland 911 90 511
May Jorid Strand 944 35 958
Sander Løken Berntsen 948 64 186
Jorunn Ellinor Silseth 920 39 558
Edgar Normann Gundersen 900 76 385
Arne Magne Rønningen 950 30 111
Ole Anders Andreassen 402 37 203
Sosialistisk venstreparti:
Erling Outzen 905 02 418
Jonas Bjørnson Koksvik 413 35 815
Senterpartiet:
Einar Mo 478 50 475
Eystein Opdøl 913 23 199
Halvard G. Hagen 900 96 330
Kristelig folkeparti:
Arne Drøpping 997 15 937
Venstre:
Maja Solli 924 99 697
Høyre:
Tone Hustad 932 12 959
Fremskrittpartiet:
Stig Rune Andreassen 95 12 91 36
Lill-Elin Vangen 975 48 469
Erling Rød 975 31 179

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra