Medlemmer i kommunestyret 2019-2023

Medlemmer i kommunestyret 2019 - 2023
Medlemmer Bosted Telefon
Arbeiderpartiet:
Ståle Refstie Sunndalsøra 481 23 126
Lusie Gjersvoll Sunndalsøra 926 53 545
Malene Aaram Vike Øksendal 918 93 231
Roald Negård Grøa 419 29 915
Bjørn Røkkum Ålvundfjord 913 86 294
Eirin Andersen Gravem Ålvundeid 413 97 334
Anisa Ali Aden Sunndalsøra 464 20 826
Janne M. Rimstad Seljebø Ålvundfjord 906 41 389
Edgar Normann Gundersen Grøa 900 76 385
Jonny Meland Sunndalsøra 911 90 511
Svein Sæterbø Sunndalsøra 908 39 669
Sosialistisk venstreparti:
Erling Outzen Sunndalsøra 905 02 418
Torgeir Reiten Sunndalsøra 922 99 069
Miljøpartiet de Grønne
Germain Schmid Sunndalsøra 992 76 341
Senterpartiet:
Jørgen Singsdal Ålvundeid 930 42 957
Oddveig Gikling-Bjørnå Grøa 994 56 604
Einar Mo Ålvundeid 478 50 475
Halvard G. Hagen Gjøra 900 96 330
Kari Marie Jenstad Gjøra 915 54 801
Arne Reiten Ålvundeid 971 30 556
Kristelig folkeparti:
Andreas Gjerde Ulvund Ålvundfjord 413 10 228
Venstre:
Siri Sande Sunndalsøra 907 29 732
Høyre:
Arild Håkonsen Sunndalsøra 905 92 599
Asbjørn Tronsgård Sunndalsøra 906 85 346
Fremskrittpartiet:
Stig Rune Andreassen Sunndalsøra 95 12 91 36
Erling Rød Sunndalsøra 975 31 179
Ann-Karin Sæther Sunndalsøra 955 26 604

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra