Politiske saker

Saker behandlet i politiske møter finner du i vår innsynsløsning.

Innsyn politiske saker

Dagens innsynsløsning inneholder dokumenter fra og med 24.06.2019.

Veiledning: Velg aktuelt utvalg og klikk på dato for det aktuelle møtet for å komme inn til saksliste og møtedokumenter.

Dokumenter fra perioden 2015-2019 finner du her:

Politiske saker 2015-2019

Søker du eldre dokumenter, kan du ta kontakt på post@sunndal.kommune.no
 

Kontrollutvalget

Innsyn kontrollutvalget


Andre folkevalgte organer

Her finner du sakspapirer til andre (eksterne) folkevalgte organer (interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap, etc.) der kommunen er med.

Andre folkevalgte organer