Politiske saker

Saker behandlet i politiske møter finner du i vår innsynsløsning.

Innsyn politiske saker

Dagens innsynsløsning inneholder dokumenter fra og med 24.06.2019.

Søker du eldre dokumenter, kan du ta kontakt på post@sunndal.kommune.no .

Veiledning: Velg aktuelt utvalg og klikk på dato for det aktuelle møtet for å komme inn til saksliste og møtedokumenter

Innsyn kontrollutvalget


Andre folkevalgte organer

Her finner du sakspapirer til andre (eksterne) folkevalgte organer (interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap, etc.) der kommunen er med.

Andre folkevalgte organer