Politiske saker

Saker behandlet i politiske møter finner du i innkallinger og protokoller til møtene, som ligger i vår innsynsløsning.

På grunn av overgang til nytt sak-/arkivsystem i juni 2019 er tidligere politiske saker tilgjengelig i to ulike systemer. 

Du vil kunne få innsyn i begge systemene, klikk på aktuell lenke over.

 

Veiledning:

  • Klikk på dato for det aktuelle møtet for å komme inn til saksliste og møtedokumenter
  • Åpne møteinnkalling under Utvalgsmøtedokumenter for å se saksdokumenter. Merk at saksframlegg i sakskartet ikke vil være tilgjengelige i forkant av møtet.