Ukraina-krisen

Her finner du informasjon om hva Sunndal kommune gjør og hvordan folk kan bidra.

Flyktningemottak

Sunndal Mottakssenter driftes av Hero Norge og er, etter en periode som akuttmottak, nå i ordinær mottaksdrift med 150 plasser. 

Kommunens tjenester

De kommunale tjenestene vil gi flyktningene nødvendige tilbud innen opplæring, helse, skole og barnehage. 

Skole- og barnehagetilbud starter opp i begynnelsen av mai 2022, i midlertidige lokaler i gamle Villabyen barnehage. Fra januar 2023 er det opprettet et eget innføringstilbud for elever i grunnskolen, ved Sande skole. 

Bosetting av flyktninger

Sunndal kommune har vedtatt å bosette 180 flyktninger både i 2022 og i 2023, i tråd med anmodningene fra iMDI.

Hvordan bidra?

Boliger 

Har du bolig som kan leies ut til flyktninger? 

Registrer utleiebolig til flyktninger

Klær og utstyr

Mange ønsker å bidra med klær, leker og annet utstyr. Dette vil avhenge av behovet til de som kommer hit. 

Røde Kors organiserer hjelpen, og går fortløpende ut med informasjon om hva slags utstyr det er behov for, og hvordan det kan leveres etter hvert som flyktningene kommer og det er klarlagt hva de trenger.

Frivillig innsats

Mottaket i Sunndal samarbeider med Sunndal Røde Kors, og aktuelle tiltak er blant annet besøkstjeneste, barnas Røde Kors og flerkulturelle aktiviteter for innvandrere. 

Folk som ønsker å bidra oppfordres om å engasjere seg gjennom Sunndal Røde Kors, som har nødvendige godkjenninger og systemer for frivillig innsats i flyktningarbeid.
Kontaktperson er Astrid Uv Gravem, tlf 466 67 516. 

Informasjon om Ukraina-krisen

Se informasjon på UDI sine sider

Spørsmål og svar på regjeringen.no