Ukraina-krisen

Her finner du informasjon om hva Sunndal kommune gjør, og hvordan folk kan bidra.

Akuttmottak

Heros akuttmottak på Sunndalsøra vil være operativt fra mandag 14. mars, og kan ta imot inntil 300 flyktninger.

Kommunens tjenester

De kommunale tjenestene vil gi flyktningene nødvendige tilbud innen opplæring, helse, skole og barnehage. 

Skole- og barnehagetilbud starter opp i begynnelsen av mai, i midlertidige lokaler i gamle Villabyen barnehage. 

Bosetting av flyktninger

IMDi anmodet den 18. mars kommunene om å bosette 35 000 flyktninger i 2022. Sunndal kommune er bedt om - og har vedtatt -  å bosette 180 flyktninger i 2022.

Informasjon om eventuelt behov for frivillige i forbindelse med tjenester til flyktningene og behov for boliger ved bosetting i kommunen vil komme etter hvert som dette kartlegges. 

Hvordan bidra?

Boliger 

Har du bolig som kan leies ut til flyktninger? Her kan du registrere utleiebolig til flyktninger.

Klær og utstyr

Mange ønsker å bidra med klær, leker og annet utstyr. Dette vil avhenge av behovet til de som kommer hit. 

Røde Kors organiserer hjelpen, og går fortløpende ut med informasjon om hva slags utstyr det er behov for, og hvordan det kan leveres etterhvert som flyktningene kommer og det er klarlagt hva de trenger.

Frivillig innsats

Mottaket i Sunndal samarbeider med Sunndal Røde Kors, og aktuelle tiltak er blant annet besøkstjeneste, barnas Røde Kors og flerkulturelle aktiviteter for innvandrere. 

Folk som ønsker å bidra oppfordres om å engasjere seg gjennom Sunndal Røde Kors, som har nødvendige godkjenninger og systemer for frivillig innsats i flyktningarbeid.
Kontaktperson er Astrid Uv Gravem, tlf 466 67 516. 

Informasjon om Ukraina-krisen

Se informasjon på UDI sine sider.

Spørsmål og svar på regjeringen.no

Informasjon fra politiet om situasjonen i Ukraina