Hydro Aluminium Sunndal: Informasjon til innbyggere om storulykke

Hydro SunndalI storulykkeforskriften er det krav om at virksomheter omfattet av storulykkeforskriften skal utarbeide informasjon til personer, naboer og nærliggende virksomheter som kan bli berørt av en storulykke.

En slik informasjon skal inneholde opplysninger om at virksomheten er omfattet av storulykke-forskriften, hvilke aktiviteter som foregår på området og hvilke kjemikalier som er i bruk i virksomheten.

I tillegg skal en gi opplysninger om hva som evt. kan føre til en storulykke, hvordan eventuell varsling vil skje og mulige storulykkescenarier. Storulykkescenarier som ikke medfører direkte fare for befolkningen, men som kan sanses bør også inkluderes.

Dette medfører at virksomheten skal informere allmennheten minst hvert 5. år om risiko, varsling og tiltak ved evt. ulykker.

Se informasjonsskriv: Informasjon til innbyggere i Sunndal om storulykke  (PDF, 231 kB)