Psykososialt kriseteam i Sunndal kommune

Det psykososiale kriseteamet er en del av beredskapsorganisasjonen i Sunndal kommune. 

Ansvar og oppgaver

Kriseteamet gir psykososial støtte i akutte nød- og krisesituasjoner. Dette innebærer blant annet å

 • rykke ut til berørte personer i akutte krisesituasjoner
 • bidra til nødvendig oppfølging av det ordinære hjelpeapparatet
 • bidra til kunnskap, gode holdninger og prosedyrer i krisesituasjoner på arbeidsplassen
 • drive med folkeopplysning

Medlemmer

 • NAV-veileder
 • Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Prest
 • Barnevernspedagog
 • Familieveileder
 • Innvandrertjenesten

Taushetsplikt

Medlemmene har taushetsplikt i henhold til gjeldende lover for sine fagområder

Utkalling   

Kriseteam kan aktiveres av:

 • kommunens kriseledelse
 • vakthavende lege
 • alarmsentralen (AMK)
 • politiet
 • medlemmer i kriseteamet

Ved utkalling/aktivering skal informasjon straks gis til kommunens kriseledelse v/ordfører