Telefonvarsling fra kommunen

Dette gjelder varsling fra kommunen når det oppstår situasjoner som gjør at vi ønsker å varsle deg raskt, eller være sikre på at du har mottatt beskjeden fra oss. 

Da varsles du via telefon, og du mottar en SMS eller en talemelding (for deg som bare har fasttelefon) med nødvendig informasjon.

Kommunens telefonvarsling er noe annet enn myndighetenes Nødvarsel.
Les mer om nødvarsel på nodvarsel.no.

Hvordan finner vi deg?

Vi benytter tre ulike registre for å nå ut med informasjon og varsler til deg:

  1. Privatpersoner: kontaktinformasjon hentes fra DIFIs kontaktregister (Altinn), i tillegg til fra nummeropplysnigen 1881. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente din kontaktinformasjon herfra, for eksempel angående selvangivelsen.
     
  2. Bedrifter: bedrifter på en adresse hentes fra Enhetsregistret. Kontaktdata på bedriften hentes fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene. 
    Bedrifter kan med fordel registrere nøkkelpersoner/kontaktpersoner i Tilleggsregisteret . Det betyr at flere kontaktpersoner i bedriften vil motta varsel når det sendes ut. Det kan registreres opptil 6 mobilnummer per adresse. 
     
  3. Tilleggsregisteret: dette kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift (kontaktperson) eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på (pårørende). Tilleggsregisteret oppdaterer du via nettsiden varslemeg.no. 

Se mer informasjon/aktuelle lenker: 

Har du ikke blitt varslet?

Hva kan du gjøre?

Oppdater opplysningene dine og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert,  kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. 

Slik registrerer du ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister
Gå inn på varslemeg.no, velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

 

Artikkelliste