Atomhendelser

Ved en atomhendelse vil myndighetene gi råd eller pålegg som du bør følge. 

Jodtabletter er en del av beredskapen ved atomhendelser. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å ha jodtabletter hjemme, som en del av den generelle egenberedskapen. Kommunen har et begrenset antall jodtabletter i beredskap, beregnet på barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende.

Råd ved atomhendelse

Se råd om hva du kan gjøre for å beskytte deg ved en atomhendelse. 

Mer informasjon om atomberedskap på dsa.no
 

Jodtabletter

Ved atomhendelser er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. 

Det er barn og unge under 18 år, gravide og ammende som har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivitet. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

Les mer om jod ved atomulykke hos dsa.no
 

Egenberedskap

Jod er ett av punktene på lista over ting du bør ha i egenberedskapslageret ditt. Se eksempel på beredskapslager hos sikkerhverdag.no. 

Jodtabletter kan kjøpes reseptfritt på apoteket og tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

NB: Det er kun Jodix 130 mg jodtabletter som er anbefalt ved atomulykke. Kosttilskudd inneholdende jod er ikke anbefalt. 

Kommunalt beredskapslager

Sunndal kommune har et beredskapslager av jodtabletter, som skal prioriteres til barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende. Lageret er pr. mars 2022 på om lag 2000 tabletter.

Disse vil distribueres via skoler, barnehager og helsestasjon dersom situasjonen skulle bli slik at det kommer råd om å ta jodtabletter.

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved hendelser som f.eks krig.

Les mer om tilfluktsrom i Sunndal kommune her.