Kriseledelsen

Kriseledelsen er arbeidsutvalg for beredskapsarbeidet i Sunndal kommune, og er sammensatt av ulike roller og funksjoner i kommunens organisasjon, i tillegg til en fast representant fra politiet.

Kriseledelsen
Navn Tittel Mobiltelefon
Ståle Refstie ordfører/leder 48 12 31 26
Lusie Gjersvoll varaordfører 92 65 35 45
Randi Dyrnes kommunedirektør 95 75 25 07
Erik Forbregd Henriksen beredskapskoordinator 45 24 14 27
Jan Erik Holthe teknisk sjef 91 11 47 84
Britt Iren Bæverfjord helsesjef 95 08 18 24
Anne Berit Vullum helse- og omsorgssjef 90 14 80 16
Lars Olav Melkild politistasjonssjef
Sigrun Rødset Informasjonsleder 91 72 98 94