Tilfluktsrom

I Sunndal kommune er det både offentlige og private tilfluktsrom. Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i et aktuelt område, mens private er for den som er tilknyttet en eiendom.

Det er registrert to offentlige tilfluktsrom med totalt i underkant av 500 plasser i Sunndal.

Mange av tilfluktsrommene brukes til daglig til andre formål, men de skal kunne tas i bruk som tilfluktsrom på 72 timers varsel.

Det er Sivilforsvaret som har ansvaret for å klargjøre og drifte de offentlige rommene. Eierne av private tilfluktsrom har tilsvarende ansvar for sine tilfluktsrom.

Offentlige tilfluktsrom

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har oversikt over offentlige tilfluktsrom.

Se oversikt  på DSB sine hjemmesider

Tilfluktsrom eid av Sunndal kommune

Her er oversikt over tilfluktsrom eid av Sunndal kommune. Det er totalt 12 tilfluktsrom med 2015 plasser, hvorav to er de offentlige tilfluktsrommene i kommunen med 480 plasser. De øvrige kommunale tilfluktsrommene er private, det vil si for de som er tilknyttet den kommunale eiendommen/bygget.

Tilfluktsrom eid av Sunndal kommune (PDF, 597 kB)

Tilfluktsrom eid av Hydro Sunndal

Fjellanlegget i Hovsnebba er eid av Hydro Sunndal, og er i utgangspunktet et privat tilfluktsrom. 

1000 av plassene i dette tilfluktsrommet er satt av til offentligheten. De øvrige er forbeholdt ansatte ved Hydro Sunndal.

 

Spørsmål og svar om tilfluktsrom

Kilde: Sivilforsvaret, www.sivilforsvaret.no