Vakttelefoner

Vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
VA-vakt, kommunens vann- og avløpsanlegg 91 53 43 71
Overordnet teknisk vakt 91 78 01 00
Barnevernvakt utenom ordinær arbeidstid 97 60 16 16
Alarmtelefon for barn og unge 11 61 11
Strøm Dagtid: 71 68 95 50 Kveld: 90 20 49 05
Hjemmesykepleien 91 38 63 13
Veterinærvakt 71 53 00 44
Viltpåkjørsel 02800