Vakttelefoner

Vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Tekniske tjenester utenom arbeidstid 71 67 10 00
VA-vakt, kommunens vann- og avløpsanlegg 915 34 371
Barnevernvakt utenom ordinær arbeidstid 97 60 16 16
Alarmtelefon for barn og unge 11 61 11
Strøm Dagtid: 71 68 95 50 Kveld: 902 04 905
Hjemmesykepleien 913 86 313
Veterinærvakt 71 53 00 44
Nødslakt av vilt 02800