Vakttelefoner

Vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Tekniske tjenester utenom arbeidstid 71 67 10 00
Alarmtelefon for barn og unge 11 61 11
Strøm Dagtid: 71 68 95 50 Kveld: 902 04 905
Hjemmesykepleien 913 86 313
Veterinærvakt 71 53 00 44
Nødslakt av vilt 02800