Gjøra godkjent som turiststed hele året

  Statsforvalteren i Møre og Romsdal har godkjent Sunndal kommune sin søknad om at Gjøra skal ha status som typisk turiststed hele året. Tidligere gjaldt dette bare i sommermånedene, og i påska. Dette betyr at det kan være søndagsåpen butikk på Gjøra hele året.  

Barnehage- og skolebruksplan

Høringsdokumentene til barnehage- og skolebruksplan er nå ferdigstilt og sendt ut til behandling i omsorgs- og oppvekstutvalgets møte den 9. mars.  

Sunndal kommune vinner av bosettings- og integreringsprisen 2020

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kunngjorde i dag vinneren av årets bosettings- og integreringspris. Sunndal kommune vant prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger, og er en kommune og et lokalsamfunn som har gjort en solid innsats over lang tid, sa juryen i sin begrunnelse.

Informasjon om tømmekalender fra ReMidt

Leter du etter tømmekalenderen ? Tømmekalenderen trykkes ikke lenger opp for hele kommunen i den formen vi har hatt tidligere. Du må nå gå inn på ReMidt sin nettside for å finne tømmekalenderen din. Velger du SMS-varsel, får du varsel før hver tømming.

Kantslått langs kommunale veger

  Formannskapet vedtok høsten 2019, i forbindelse med behandling av budsjett 2020, verbalforslag om redusert kantslått, etter forslag fra MDG, Arbeiderpartiet og SV. I forslaget bes det om at kantslått og annen slått langs kommunale veger og på kommunal eiendom begrenses for å sikre blomstring av villblomster og bedre forholdene for insekter. Tekniske tjenester følger dette opp i gjennomføring av kantslått, men det er også andre hensyn som må tas i drifting av veger.  

Håndter hageavfallet riktig – og unngå at fremmede arter sprer seg i naturen

  Det er forbudt å kaste hageavfall i naturen. Dersom jord og hageavfall kastes over gjerdet, hjelper vi fremmede plantearter og brunsneglen med å spre seg i rekordfart, samtidig som lokale arter fortrenges. Hageavfall skal derfor håndteres i lukkede kompostløsninger eller leveres til gjenvinningsstasjonen.   

Elektronisk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Nå er det mulig å søke elektronisk om alle tjenestene som helse-  og omsorgstjenesten yter til innbyggerne. Dette gjelder blant annet sykehjemsopphold, hjemmesykepleie, hjelpemidler, matombringing, støttekontakt m.m.

Brannvernsamarbeid fra 01.01.20

  Fra 01.01.20 skal kommunene Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Rauma, Aukra og Molde samarbeide om brannvern gjennom det nye selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). Brannvernsamarbeidet skal ha ansvaret for brannberedskap, forebyggende tjenester og utføring av tilsyn/feiing i deltagerkommunene.  

Nytt renovasjonsselskap fra 01.01.2020

Fra 1.1.2020 slår de tre interkommunale selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR), HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS seg sammen - og blir til miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner (etter kommunesammenslåinger fra 1.1.2020), med til sammen 130 000 innbyggere. Det gjør ReMidt IKS til det åttende største renovasjonsselskapet i Norge målt etter innbyggertall.

Nå får du digital post fra helsestasjonen

  Fra 1. januar sender helsestasjonen ut brev og innkallinger elektronisk.  Alle som mottar digital post, vil motta varsel på e-post og/eller SMS.