Julegaveoverrekkelse 2017

Sunndal kommune har de senere årene gitt en julegave fra de ansatte til en veldedig organisasjon.  I år er det Barnas Røde Kors i Sunndal som får gaven, og representanter fra Røde Kors fikk overrakt sjekken på kr 15 000  på rådhuset onsdag 13. desember. 

Nattåpent plakat 1

Fredag 3.november var det nattåpent på Sunndal ungdomssenter. Under kan du lese avdelingsleder ungdom, Kjersti Ramsøy-Halle, sine betraktninger om natta.  

Fylkesstatistikk 2017

Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeider kvart år ein omfattande statistikk som skal vere eit referanse- og oppslagsverk for politikarar og administrasjon i kommunane, for media og andre samfunnsinteresserte.

Krever du betaling fra Sunndal kommune, må du etter 1. januar 2018 benytte EHF-faktura (elektronisk handelsformat). Vanlig e-faktura eller annen manuell fakturering kan ikke brukes lenger. Les mer om EHF-faktura og hvordan bedriften kommer i gang med dette:

Rose

Alle ansatte i innvandrertjenesten i Sunndal kommune vil gjerne takke for all støtte i tiden etter vedtaket om nedleggelse av mottaket ble kjent.

Medvirkning Tredal skole 2017

Tidligere i år ba Sunndal kommune innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger m.fl om innspill til plassering og innhold av leke- og aktivitetsanlegg og badeplass på Sunndalsøra. Det kom inn mange gode innspill. Dette skal vurderes videre samtidig som det søkes om ekstern finansiering av prosjektene.

Valglogo

Valgdeltakelsen i Sunndal kommune var på 78,4 %. Det ble avgitt totalt 1233 forhåndsstemmer og 3009 valgtingsstemmer. 

Se partifordelingen på valgresultat.no

 

Gjøra skole

Samtidig med stortingsvalet var det i Gjøra krets rådgjevande folkerøysting om målform mandag 11. september. Oppteljinga viste fleirtal for bokmål, med 68 % av stemmene. Kommunestyret skal i løpet av hausten behandle saka og vedta målform.

 

Åpent kontor

Kommunen skal i gang med å rullere arealplan for hele Sunndal, utenom sentrum. Planprogrammet for prosessen er nå på  høring. I denne første fasen ønsker vi også gjerne innspill fra innbyggere som har planer om nytt hyttefelt, boligfelt, eller forslag til gang- sykkelveger, turveger eller annet. Det inviteres derfor til åpent kontor på servicekontoret på rådhuset.

Benk-trivselisunndal

Nærmiljøprosjektet «Trivsel i Sunndal» utlyste i starten av juni midler til trivselstiltak for å stimulere handel, næringsliv, lag og organisasjoner, velforeninger osv til å tilrettelegge for gode møteplasser og trivsel i sentrum eller i nærmiljøet. Det kom in 14 søknader innen fristen, og 11 av disse er nå tildelt midler til gode tiltak rundt om i kommunen