Som en oppfølging av folkemøtet "Ung i Sunndal 2019 - bekymring og felles innsats" tidligere i år, inviterer grunnskoletjenesten, kulturtjenesten og helse- og barnevernstjenesten til åpent foredrag med Simen Almås - "Tilbake til livet". Alle som jobber rundt og med barn og ungdom, fagfolk, foreldre og politikere oppfordres til å møte.

Betaling på nett

Faktura for kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt for 2. halvår 2019 er nå sendt ut. Sunndal kommune sender alle faktura ut digitalt, les mer om dette her:

 Søndag 20. oktober skal 100.000 frivillige bøsseberarar besøke 2,3 millionar husstandar. Dette gjer TV-aksjonen til Norges største dugnad og verdas største innsamlingsaksjon. Vil du vere med og gå årets viktigaste søndagstur? 

Møre og Romsdal Fylkeskommune utarbeider planar for heile regionen, og det er viktig for dei å høyre korleis innbyggjarane ønsker å ha det i Møre og Romsdal i framtida. Dei har derfor laga ei kort spørjeundersøking "Mitt Møre og Romsdal", der du får mulighet til å komme med innspel om framtida til fylket.

På grunn av graving blir deler av Auragata stengt fra og med tirsdag 17. september og inntil to uker. Gata er stengt fra Næringshuset/Kulturhuset til og med parkeringsplass bak Kiwi (se illustrasjon). Omkjøring gjennom Ragnvald Blakstads gate.

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. ReMidt IKS kunngjør, på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet, igangsetting av arbeid med revidering av lokale renovasjons- og slamforskrifter.

Valglogo

Valgdeltakelsen for kommunestyrevalget i Sunndal kommune var på 69 %. Det ble avgitt totalt 1127 godkjente forhåndsstemmer og 2082 godkjente valgtingsstemmer. 

 

Løykja skole

Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget er det avholdt rådgivende folkeavstemming om målform i Løykja og Ålvundfjord skolekretser. Valgstyret har foretatt opptelling av stemmene med resultater som vist under. Kommunestyret skal i løpet av høsten behandle saken og vedta målform i de respektive skolekretsene.

Kornåker på Grødal

Sunndal kommune sitt landbruksfondet skal bidra til å opprettholde, videreutvikle og styrke landbruket og stimulere til nyetableringer/nye næringer med utgangspunkt i landbruket sine ressurser. Spesielt ønsker en å styrke saueholdet og stimulere til økologisk drift i kommunen.

31.august går startskuddet for friluftslivets uke og Stikk UT! inviterer gamle og nye Stikk UT!-deltakere på Stikk UT! maraton.