Medvirkning Tredal skole 2017

Tidligere i år ba Sunndal kommune innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger m.fl om innspill til plassering og innhold av leke- og aktivitetsanlegg og badeplass på Sunndalsøra. Det kom inn mange gode innspill. Dette skal vurderes videre samtidig som det søkes om ekstern finansiering av prosjektene.

Valglogo

Valgdeltakelsen i Sunndal kommune var på 78,4 %. Det ble avgitt totalt 1233 forhåndsstemmer og 3009 valgtingsstemmer. 

Se partifordelingen på valgresultat.no

 

Gjøra skole

Samtidig med stortingsvalet var det i Gjøra krets rådgjevande folkerøysting om målform mandag 11. september. Oppteljinga viste fleirtal for bokmål, med 68 % av stemmene. Kommunestyret skal i løpet av hausten behandle saka og vedta målform.

 

Åpent kontor

Kommunen skal i gang med å rullere arealplan for hele Sunndal, utenom sentrum. Planprogrammet for prosessen er nå på  høring. I denne første fasen ønsker vi også gjerne innspill fra innbyggere som har planer om nytt hyttefelt, boligfelt, eller forslag til gang- sykkelveger, turveger eller annet. Det inviteres derfor til åpent kontor på servicekontoret på rådhuset.

Benk-trivselisunndal

Nærmiljøprosjektet «Trivsel i Sunndal» utlyste i starten av juni midler til trivselstiltak for å stimulere handel, næringsliv, lag og organisasjoner, velforeninger osv til å tilrettelegge for gode møteplasser og trivsel i sentrum eller i nærmiljøet. Det kom in 14 søknader innen fristen, og 11 av disse er nå tildelt midler til gode tiltak rundt om i kommunen