Korleis er bærekraftsmåla relevante for deg?

Ingen kan gjere alt, men alle kan gjere noko. DIN innsats er også viktig i lokalsamfunnet sitt bidrag for å nå FN sine bærekraftsmål. No kan du lære om korleis bærekraftmåla er relevante i arbeidsdagen og i kvardagen vår, i eit e-læringskurs som Møre og Romsdal fylkeskommune har laga. 

Skal kartlegge geologien frå lufta

Frå midten av juni og i cirka seks veker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målingar frå helikopter i Møre og Romsdal. 

Nettverksarbeid for barn og unges helsetjenester

Sunndal kommune deltar i nettverksarbeidet "Barn og unges helsetjenester", som er en satsing for å sikre sammenhengende helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten for barn og unge med psykiske utfordringer. 

Oppstart Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer

Er du 65+? Føler du deg litt mer ustø enn før? Ønsker du å bli sterkere og få bedre balanse? «Sterk og Stødig» er et ukentlig treningstilbud for deg som ønsker å trene sammen med andre.  Tilbudet gis gjennom fysioterapitjenesten i Sunndal kommune, med hjelp av frivillige instruktører.

Nå kan du kontakte helsestasjonen via helsenorge.no

Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.

Krigen i Ukraina og lokal beredskap

  Vi fordømmer invasjonen av og krigshandlingene i Ukraina, som er et brudd på folkeretten og suvereniteten til Ukraina, sier ordfører og leder i kriseledelsen, Ståle Refstie. – Ikke bare får det store konsekvenser for folket i Ukraina, det truer også sikkerheten til hele Europa.

Mattilsynet varslar vedtak om kjemisk behandling i Drivaregionen

Mattilsynet har sendt varsel om vedtak om kjemisk behandling mot gyrodactylus salaris i Drivaregionen. Det ligg no an til fullskala behandling i august 2022 og 2023, med ein siste frist for behandling i 2024.

Et større og sterkere NAV-kontor for framtida

NAV Indre Nordmøre ble en realitet den 1. januar 2022. NAV Indre Nordmøre består av NAV-kontorene i Surnadal, Sunndal og Tingvoll, der Sunndal kommune er vertskommune. NAV Indre Nordmøre arbeider på tvers av kommunegrensene med lokasjoner i kommunene som tidligere.

Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter

På grunn av høye strømpriser, er bostøtten styrket i desember, januar og februar. Styrkingen gjør at flere pensjonister, uføre og andre med lav inntekt kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter. 

Fullt trøkk på takkekonserter

Takkekonsertene med Dance With A Stranger fylte Hovshall to dager denne uka, og det var fullt trøkk i salen fra start til slutt. Kommunedirektør Randi Dyrnes er veldig fornøyd med godt oppmøte og en uforglemmelig opplevelse sammen med alle medarbeidere.