Vegen steng i Horrvika etter snøras

Torsdag 21. mai gikk et større snøras i Horrvika. Raset har ikke gått over veien. Vegen til hyttene i området vil være stengt en periode  på grunn av stor snøskredfare i fjellet, og stor fare for nye skred. Det vil være mulig å parkere biler på strekningen før vegsperringen. Berørte eiendommer er varslet. (Arkivfoto)

Status fra kriseledelsen om gjenåpning og normalisering av samfunnet

Regjeringen la 7. mai fram videre plan for gjenåpning av samfunnet, der det meste er gjenåpnet innen 15. juni. Det er også kommet rammer for gjennomføring av årets 17. mai. Kriseledelsen orienterer her om Sunndal kommune sitt arbeid med gjenåpning av skoler og andre funksjoner, og om den nye normalen - livet med smitteverntiltak.   

Rammer for markering av 17. mai

Regjeringen la 7. mai fram plan for gjenåpning av samfunnet, derunder for arrangementer og samlinger, og har oppdatert sine retningslinjer for markering av 17. mai. Kriseledelsen i Sunndal legger til grunn at feiring av 17. mai må skje innenfor disse rammene

SFO høsten 2020 - påmeldingsfrist 10. mai

Frist for påmelding til SFO for høstsemesteret 2020 er 10. mai

Kulturtilskudd for 2020 fordelt

Teknikk,- miljø- og kulturutvalet vedtok i møte 29. april fordeling av kulturtilskot for 2020. Over 1,2 mill. kroner er fordelt til ulike formål som prosjekttilskot, aktivitetstilskot og ulike driftstilskot.  

Gjenåpning av skolene 1.4. trinn og SFO

  Skolene i Sunndal kommune gjenåpnes for 1.- 4. trinn og SFO fra mandag 27.04.20. Undervisningstida og skoleskyss vil gå som normalt. SFO vil ha litt redusert åpningstid, fra kl. 08.00 til 15.30, i de to første ukene

Sunndal kulturskole gjenåpner undervisninga gradvis fra mandag 27. april

  Sunndal kulturskole har de siste ukene praktisert nettundervisning med elevene. Fra 27. april vil kulturskolen starte gradvis gjenåpning av fysisk undervisning. Det gjelder i første omgang en-til-en undervisning i musikk og noe få smågrupper med maks 5 deltakere (avhengig av størrelse på lokaler og interne renholdsrutiner). 

StikkUT! 2020

  Det nærmer seg 1.mai og Stikk UT!-sesong.  Årets turer en nå klare, med 15 av totalt 438 turmål i Sunndal. Stikk UT!- brosjyren sendes ut til alle husstander i slutten av april.

Informasjon til foreldre med barn i skolen i Sunndal kommune

  27. april gjenåpnes skolen, i første omgang for 1.-4. klasse og SFO. Her er litt informasjon til foreldre.

Generelt bålbrenningsforbud fra 15. april

I perioden 15. april til 15. september er det generelt bålbrenningsforbud uten tillatelse fra kommunen.