Koronavaksinering: Tilbud om ny oppfriskningsdose til personer over 65 år

FHI anbefaler andre oppfriskningsdose med koronavaksine til personer i aldersgruppa 65-74 år. Sunndal kommune vil nå kalle inn denne gruppa til vaksinering i Sunndal kulturhus 23. og 24. august.  

Fri sikt - ditt ansvar

Det skal være trafikksikkert langs veiene våre, også for våre yngste innbyggere, og har du eiendom som grenser til vegkryss eller fortau, kan du bidra. Sørg for at trær, busker og hekker på eiendommen din ikke skaper farlige situasjoner.

Skulestart hausten 2022

Sunndalsskulen ønskjer nye og gamle elevar velkomne til skulestart måndag 22. august. Oppmøtetidspunkt ved skulene finn du her.   

Behandling av vassdragene i Drivaregionen i perioden 11.–22. august

Arbeidet med bekjempelse av lakseparasitten  Gyrodactylus salaris  i Drivaregionen har nå kommet fram til selve behandlingen av vassdragene. I elva Driva og Litldalselva skal det gjennomføres klorbehandling, mens Usma, Jordalselva, Oppdøla, Sandvikelva og mindre bekker til Sunndalsfjorden skal rotenonbehandles. Behandlingene skal gjennomføres i perioden 11. til 22. august. I ukene før, under og etter vil det bli en del trafikk til og fra elvene, og det blir plassert ut doseringsstasjoner på mange punkter langs elvene. Det er generelt viktig at publikum holder avstand til doseringsutstyr og lar dette stå i fred.  

Steinsprang i Fagerhaugan

Det gikk et steinsprang på oversiden av kunstgressbanen tirsdag 26.07.2022.

Utlysning vikariat i kommunal veterinærvakt for Tingvoll og Sunndal

Sunndal kommune lyser ut vikariat i den 4-delte kommunale veterinærvakta for Tingvoll og Sunndal, fra 15. august til og med 15. desember 2022. 

Sommerarbeid - gressklipping Ålvundfjord skole og Ålvundeid barnehage

Tekniske tjenester søker ungdom til gressklipping ved Ålvundfjord skole og Ålvundeid barnehage i perioden 18. juli til 1. september.

Kommunal kompensasjonsordning for høye gjødselpriser - søknadsfrist 10. september

Sunndal kommunestyre vedtok 15.06.2022 et ekstraordinært tilskudd på inntil 1,1 million til landbruksnæringa på grunn av den ekstraordinære prisstigningen på handelsgjødsel det siste året. 

Koronavaksinering: Tilbud om oppfriskningsdose til eldre over 75 år

  FHI anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine til personer over 75 år fra 1. juli. Sunndal kommune vil nå kalle inn denne gruppa til vaksinering i Sunndal kulturhus onsdag 6. juli.

Stor flomfare - gjør nødvendige forberedelser

Det er stor vannføring i bekker og elver fra fjellområdene, og i tillegg vil regn mandag 27./tirsdag 28. juni forsterke vannføringsøkningen. Det er nå varslet flom på rødt nivå i løpet av mandag/tirsdag flere steder, blant annet i Driva. Kommunen gjør nødvendige tiltak, og det er også viktig at privatpersoner også tenker beredskap og gjør nødvendige forberedelser som kan hindre skade dersom det skulle bli flom.