Vannavstengning i Auragata onsdag 18. september fra kl 12.00-15,00. Vannledning blir stengt fra krysset Mongstugata/Auragata til krysset Ragnvald Blakstads gate. Når vannet settes på igjen må det påregnes noe brunt vann i området. Dette er ikke farlig eller skadelig, men det anbefales å åpne en kran i huset og la vannet renne til det er blankt igjen.

På grunn av graving blir deler av Auragata stengt fra og med tirsdag 17. september og inntil to uker. Gata er stengt fra Næringshuset/Kulturhuset til og med parkeringsplass bak Kiwi (se illustrasjon). Omkjøring gjennom Ragnvald Blakstads gate.

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. ReMidt IKS kunngjør, på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet, igangsetting av arbeid med revidering av lokale renovasjons- og slamforskrifter.

Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjennomførast i Øvre Sunndal . Søknadsfristen er 15. oktober 2019.

Valglogo

Valgdeltakelsen for kommunestyrevalget i Sunndal kommune var på 69 %. Det ble avgitt totalt 1127 godkjente forhåndsstemmer og 2082 godkjente valgtingsstemmer. 

 

Løykja skole

Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget er det avholdt rådgivende folkeavstemming om målform i Løykja og Ålvundfjord skolekretser. Valgstyret har foretatt opptelling av stemmene med resultater som vist under. Kommunestyret skal i løpet av høsten behandle saken og vedta målform i de respektive skolekretsene.

Kornåker på Grødal

Sunndal kommune sitt landbruksfondet skal bidra til å opprettholde, videreutvikle og styrke landbruket og stimulere til nyetableringer/nye næringer med utgangspunkt i landbruket sine ressurser. Spesielt ønsker en å styrke saueholdet og stimulere til økologisk drift i kommunen.

Alle husstander vil få blanke sekker til plastikkinnsamling, og samtidig vil det bli utlevert svarte sekker til de som ikke har restavfallsdunk. 

 

31.august går startskuddet for friluftslivets uke og Stikk UT! inviterer gamle og nye Stikk UT!-deltakere på Stikk UT! maraton.

 

Sunndal kommune har ledige midler til drenering av jordbruksjord, og oppfordrer de som har tenkt tanker om at drenering skulle vært gjort om å sende inn søknad snarest.

For den som skal rapportere allerede utført tiltak og anmoder om utbetaling av tilskudd, bruk eget skjema til det.