Årsberetning for Sunndal kommune 2022

Kommunedirektøren legg no fram si årsberetning for Sunndal kommune for 2022. Årsberetninga skal behandlast politisk i med sluttbehandling i kommunestyret 3. mai. I årsberetninga kan du lese om kommunen sin aktivitet i året som har gått, både politisk og i kommuneorganisasjonen, samt få ein presentasjon av rekneskapen. Årsberetninga blir presentert i nettbasert versjon.

Stikk UT! lanserer stifond

Stikk UT! lanserer nå et eget stifo nd som skal gi førstehjelp til Stikk UT!-stiene i fylket.  Midlene skal brukes på utbedring og vedlikehold av de mest slitte stiene som har vært, eller er tenkt brukt som Stikk UT! turmål.

Kurs i Belastningsmestring (KiB) våren 2023

  Kurs i mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Kurset arrangeres av psykisk helse og går over 10 ettermiddager.  

Pårørendeskole våren 2023

Sunndal kommune arrangerer "Pårørendeskole" våren 2023 (mars–april), et undervisningstilbud til deg som har omsorg for mennesker med demenssykdom.    

Ny fastlege tar over "liste uten fast lege"

Kommuneoverlege Håkon Furu er glad for å ha fått på plass Ellen Mollan som ny fastlege ved Sunndal legesenter. Han forstår at det nå er en del usikkerhet blant  innbyggerne i Sunndal om hvordan det fungerer for de som står på «liste uten fast lege» ved Sunndal legesenter, og ønsker derfor å oppklare litt rundt prosessen med dette. 

Årsregnskap 2022 med resultat på 35 mill kroner

Sunndal kommune har avlagt regnskapet for 2022 med et netto driftsresultat på 35 mill kr. Det er en bedring på 5,1 mill kr fra i fjor.   

Inviterer til etablererlunsj 28. februar

Har du en gründerdrøm? Trenger du hjelp til å komme i gang med din bedrift? Eller lurer du på hva slags midler og tjenester som finnes for bedriftsutvikling? Sunndal næringsselskap inviterer i samarbeid med Vindel til Etablererlunsj: Kickstart din bedrift, tirsdag 28. februar, kl 11.00–13.00.

Eiendomsskattelisten 2023 - offentlig ettersyn

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut til offentlig ettersyn når eiendomsskatten skrives ut. Klagefrist er 6 uker etter at listene legges ut. Klageadgang gjelder alle forhold som ikke tidligere er påklagd.  

Ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

  Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024. Fristen for å søke på ordninga er 16. februar 2023 , klokka 13.00.  

Inviterer til lavterskel kurs med Rask Psykisk Helsehjelp

Ønsker du hjelp til å håndtere begynnende symptomer på vanlige psykiske utfordringer som angst, depresjon, stress og utbrenthet? Rask Psykisk Helsehjelp inviterer til kurset «Oppdrift», der du kan få kunnskap og mestringsstrategier for å redusere/fjerne psykisk ubehag. Kurset går over tre to-timers samlinger, og har oppstart 7. mars.