Skal gjennomføre brukerundersøkelser i helsetjenester

I siste del av november vil helsetjenesten gjennomføre brukerundersøkelser i habiliteringstjenesten, psykisk helse, fysioterapiavdelingen og ved helsestasjonen. Formålet med undersøkelsene er å måle tilfredshet med tjenestene, og identifisere hva som kan forbedres.

Koronavaksinering: Tilbud om oppfriskningsdose til alle mellom 18 og 64 år

Regjeringen har åpnet for at personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose koronavaksine. I Sunndal kommune blir det satt opp drop in vaksinering for de i denne gruppa som ønsker vaksine, mandag 28. november i Sunndal kulturhus.

Psykisk helse inviterer pårørende til dialog

Psykisk helse inviterer til dialogmøte med pårørende til personer med rusutfordringer eller psykiske lidelser.  Det legges opp til en uformell kafédialog, hvor en kan samtale og utveksle erfaringer over en kaffekopp i kantina på helsesenteret.

Våg å snakke om selvmordstanker - det kan redde liv!

24. oktober startet en kampanje i vår region der målet er å øke kunnskapen om selvmord i befolkningen, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. Kampanjen er et ledd i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord «Ingen å miste, 2020-2025».  

Markerer egenberedskapsuka i Sunndal

Uke 44 er den nasjonale egenberedskapsuka, og den markerer vi også i Sunndal kommune. Sammen med Sivilforsvaret og Røde Kors står Sunndal kommune på stand i ALTI-senteret mandag 31. oktober.  Målet med kampanjen er å bevisstgjøre folk på viktigheten av å tenke gjennom egen beredskap ved ulike hendelser og være best mulig forberedt dersom en hendelse skulle inntreffe.

Budsjettprosess høsten 2022

Prosessen med økonomi- og handlingsplan 2023-2026 startet i september da kommunedirektøren orienterte kommunestyret i møte. Prosessen avsluttes når kommunestyret vedtar budsjettet i desembermøtet.

Oppstart arbeid Sande skoleområde med adkomstveger

Detaljregulering av Sande skoleområdet med adkomstveger ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i september. Nå starter første del av arbeidet opp. 

Budsjett 2023 - kommunedirektørens forslag

Kommunedirektøren presenterer i møte 19. oktober sitt forslag til budsjett for 2023 – økonomiplan 2023-2026 for kommunestyret. Nytt i år er at klimabudsjett er innarbeidet i budsjettforslaget.

TV-aksjonen: 50 000 fra kommunen, og digital bøsse for innbyggere

Kommunestyret i Sunndal har bevilget 50 000 til årets TV-aksjon, som går til Leger Uten Grenser og DNDi sitt arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I år blir det digital TV-aksjon i Sunndal, altså ingen fysisk bøssebæring på aksjonsdagen. Støtt gjerne aksjonen via kommunens digitale bøsse.

Lotteri- og stiftelsestilsynet opnar for søknadar om straumstøtte 19. oktober

No kan du søke straumstøtte for perioden juli til september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.