selvbetjening

Sunndal kommune sender fra juni 2018 ut alle faktura digitalt. Målet er klart: mindre papir – mer digitalt!  Denne løsningen gir en smidigere fakturadistribusjon til alle som mottar faktura fra Sunndal kommune. Du vil nå kunne betale fakturaen med et tastetrykk. 

Bål

Minner om at bålbrenning og all bruk av åpen ild i skog og mark er forbudt fra 15. april – 15. september. Ønsker du på brenne bål, må det søkes tillatelse fra brannvesenet til dette (se lenke under). Vær også obs på faren ved bruk av engangsgriller, og sørg for at disse avkjøles og tas med til godkjent avfallsdunk.

Fotball

Det er igjen tid for å søke om leie av idrettsanlegg og treningstid for lag og foreninger.
Frist er satt til 15.mai 2018 og tidene tildeles før sommerferien.

 

Fiskesperre oppgradering 2018

Oppgraderingen av fiskesperren i Driva begynte tidlig i januar 2018 og ble avsluttet i mars. Alt har gått etter planen og fiskesperren var ferdigstilt i god tid før vårflommen kommer. Her kan du lese mer om hva som er gjort.

Visste du at du kan få tusen kroner i vrakpant dersom du leverer den kasserte fritidsbåten din til et godkjent mottak? Sunndal miljøstasjon kan ta imot små fritidsbåter uten innendørs motor under 15 fot (4,57 m).

Sunndalen mot Gjøra fra fly

Sunndal kommune ønsker innspill til søknad om bredbåndsutbygging på Fjellgardene og på Gjøra. Frist for innspill er 10. mai.

Flomstor bekk ved Vinnu flyplass 2004

Det har vært en streng og snørik vinter i hele Norge, og både i Oppdal og Sunndal ligger det fortsatt mye snø på fjellet. Nå som varmen har kommet vil det smelte mye vann ned i Driva. For å unngå forsøpling generelt, samt problemer ved og rundt laksesperra i Driva, oppfordres grunneiere langs elva å rydde avfall og trær som en flom kan ta med seg.

Informasjon om ny renovasjonsordning 2016

Sunndal kommune innførte endringar i renovasjonsordninga 1. januar 2017. Evaluering av ordninga viser at abonnentane har tilpassa seg endringane raskt, og at ordninga har gitt positive effekter i form av meir kildesortering.  Frå 2020 blir det innført innsamling av matavfall.

Øksendal

Bedre mobildekning i Øksendal: Telenor har nå fått på plass ny basestasjon med 4G+ i Øksendal. Merk at en må ha telefon som støtter 4G, samt abonnement som benytter Telenors nett for å benytte dette mobilnettet.

eLås

Sunndal kommune innfører eLås til mottakere som har trygghetsalarm og på sikt mottakere av hjemmetjenester.  Dette for å øke sikkerheten og kunne gi raskere hjelp. Montering av eLås vil bli startet opp våren 2018.