selvbetjening

I regelverket for offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. januar 2017 stilles det krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene over den nasjonale terskelverdien skal skje digitalt. Det er dermed ikke lenger anledning å levere tilbud til Sunndal kommune pr. papir.

Hjort

Alle jegere er pålagt å levere inn hjerneprøve og lymfeknuter på hjort og elg som er 2 år eller eldre som er felt i Sunndal kommune. Dette er en del av kartlegging av sykdommen etter at  skrantesjuke er oppdaga hos hjortevilt i Norge.

20. august starter skolene opp etter sommerferien!

Sunndal kommune har starte ein omfattande prosess for å utforme ny skole- og barnehagebruksplan for Sunndal. Det skal i første fase kartleggast kva som er viktig for folk i Sunndal, gjennom ulike intervju og folkemøter i kretsane.

Flyfoto Ålvundfjorden

Forslag til kommuneplan for Sunndal arealdelen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. oktober 2018.

 

Sunndalsøra

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres, og økonomi- og planutvalget har vedtatt å legge planprogram for dette arbeidet ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 08. oktober 2018.

 

hageniboks.no

Fylkesmannen har i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag laga ein nettstad for registrering av framande, skadelege planteartar, der alle kan bidra med å legge inn informasjon om framande planteartar. Kunnskap om kva for framande planteartar som veks i kommunen, og ikkje minst kor førekomstane er, vil vere nyttig i kommunen sitt arbeid med å hindre vidare spreiing av desse artane.

selvbetjening

Sunndal kommune sender fra juni 2018 ut alle faktura digitalt. Målet er klart: mindre papir – mer digitalt!  Denne løsningen gir en smidigere fakturadistribusjon til alle som mottar faktura fra Sunndal kommune. Du vil nå kunne betale fakturaen med et tastetrykk. 

Bål

Minner om at bålbrenning og all bruk av åpen ild i skog og mark er forbudt fra 15. april – 15. september. Ønsker du på brenne bål, må det søkes tillatelse fra brannvesenet til dette (se lenke under). Vær også obs på faren ved bruk av engangsgriller, og sørg for at disse avkjøles og tas med til godkjent avfallsdunk.

Øksendal fra Vettafjellet

Bedre mobildekning i Øksendal: Telenor har nå fått på plass ny basestasjon med 4G+ i Øksendal. Merk at en må ha telefon som støtter 4G, samt abonnement som benytter Telenors nett for å benytte dette mobilnettet.

Sunndal kommune innfører eLås til mottakere som har trygghetsalarm og på sikt mottakere av hjemmetjenester.  Dette for å øke sikkerheten og kunne gi raskere hjelp. Montering av eLås vil bli startet opp våren 2018.