Influensavaksinering høsten 2022

Influensavaksinering gjennomføres som drop in i Sunndal kulturhus 24. oktober og 2. og 8. november. Det er ikke nødvendig med timebestilling. Barn i risikogruppene tilbys gratis vaksine. Time kan bestilles på helsestasjonen eller via helsenorge.no.  

Vollavegen stengt fram til 1. november - alternativ parkering for besøkende til Ekkertind

På grunn av utskifting av bru, blir Vollavvegen på Gjøra stengt fra og med 29. september og frem til 1.november.  I denne perioden henvises besøkende til Vollasetra og   Ekkertind om å parkere ved Sunndalsporten. 

Nødetatene har øvelse på Ålvundeid tirsdag 27. september

Tirsdag 27. september blir det en stor øvelse med alle nødetatene på Ålvundeid, i såkalt pågående livstruende vold (PLIVO).   Øvelsen er i regi av politiet, og i tillegg til nødetatene vil også observatører delta.  Øvelsen skjer mellom kl 18 og 20 ved Ålvundeid grendahus.  Folk oppfordres til å holde avstand når øvelsen pågår, det er ikke ønskelig med tilskuere.

Gravearbeider i Jonas Reins gate og Ferjevegen

Bredesen Graving & Transport AS skal utføre et arbeid med renovering av vann- og avløpsledninger i deler av Jonas Reins gate og Ferjevegen.  Arbeidet starter opp fredag 23. september og skal være avsluttet i løpet av uke 42. 

Koronavaksinering: Oppfriskningsdose til personer over 18 år i risikogruppene

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose også til personer i aldersgruppa 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.  Nå er det klart for vaksinering av denne gruppa i Sunndal kulturhus.

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Sunndal kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere i en begrenset periode. 

19.09.22: Oppsummering etter helgas ekstremnedbør

Nedbøren har avtatt det siste døgnet, og vannstanden er på retur. Det har vært noen hektiske døgn for mange. Heldigvis har vi berget liv og helse, men flere er rammet av store materielle skader etter ekstremnedbøren. Kriseledelsen vil rette en stor takk til både innbyggere, ansatte og entreprenører som har stått på gjennom helga.

Koronavaksinering: Tilbud om ny oppfriskningsdose til personer over 65 år

FHI anbefaler andre oppfriskningsdose med koronavaksine til personer i aldersgruppa 65-74 år. Sunndal kommune vil nå kalle inn denne gruppa til vaksinering i Sunndal kulturhus 23. og 24. august.  

Fri sikt - ditt ansvar

Det skal være trafikksikkert langs veiene våre, også for våre yngste innbyggere, og har du eiendom som grenser til vegkryss eller fortau, kan du bidra. Sørg for at trær, busker og hekker på eiendommen din ikke skaper farlige situasjoner.

Behandling av vassdragene i Drivaregionen i perioden 11.–22. august

Arbeidet med bekjempelse av lakseparasitten  Gyrodactylus salaris  i Drivaregionen har nå kommet fram til selve behandlingen av vassdragene. I elva Driva og Litldalselva skal det gjennomføres klorbehandling, mens Usma, Jordalselva, Oppdøla, Sandvikelva og mindre bekker til Sunndalsfjorden skal rotenonbehandles. Behandlingene skal gjennomføres i perioden 11. til 22. august. I ukene før, under og etter vil det bli en del trafikk til og fra elvene, og det blir plassert ut doseringsstasjoner på mange punkter langs elvene. Det er generelt viktig at publikum holder avstand til doseringsutstyr og lar dette stå i fred.