Dei politiske hovudutvala i Sunndal har møte i veke 4. Her finn du oversikt over og dagsorden for møta:  

Sunndal voksenopplæring

 Sunndal kommune er nominert til bosettings- og integreringsprisen for 2020, sammen med kommunene Asker, Gjøvik, Randaberg, Tromsø og Voss. Prisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i mai

 Fra nyttår går Sunndal inn i Molde interkommunale legevakt sammen med Aukra, Hustadvika, Molde og Rauma. I dette samarbeidet skal flere av kommunene etablere og teste ut videokonsultasjoner for å kompensere for økt reiseavstand.  Dette skal settes i verk på nyåret i kommunene Sunndal, Rauma, Aukra og Midsund. Videolegevakt i Sunndal har oppstart 20. februar (noe utsatt i forhold til opprinnelig plan).

100 nye, unge kulturutøvere skal våren 2020 få til sammen 1,5 millioner kroner i form av Drømmestipendet 2020. Nå er jakten på gode drømmestipendkandidater i Sunndal kommune i gang.

15. desember starter Stikk UT! Ski-sesongen, med fire turmål i Sunndal; Tøftvangen og Gapahuken i Grødalen, samt Tempelet og Stortuva med utgangspunkt Ålvundeid. Totalt byr Stikk UT! Ski på ca 150 turmål i fylket.

Fra 01.01.20 skal kommunene Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Rauma, Aukra og Molde samarbeide om brannvern gjennom det nye selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). Brannvernsamarbeidet skal ha ansvaret for brannberedskap, forebyggende tjenester og utføring av tilsyn/feiing i deltagerkommunene.

Fra 1.1.2020 slår de tre interkommunale selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR), HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS seg sammen - og blir til miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner (etter kommunesammenslåinger fra 1.1.2020), med til sammen 130 000 innbyggere. Det gjør ReMidt IKS til det åttende største renovasjonsselskapet i Norge målt etter innbyggertall.

Formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2021 – 2023 med kommentarer er lagt ut til ettersyn i perioden 27.11.19 - 12.12.19.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 12. desember.

Oppdatering onsdag 27. november: Søket er begrenset til området Hovsvegen-Prestvegen-Ringvegen. Det kan bli korte stopp i vanntilførselen, og det kan påregnes noe brunt vann i forbindelse med dette.

Informasjonsmagasinet iRetur, med tømmekalender for 1. halvår 2020, sendes ut til alle husstander i løpet av uke 47.