Budsjett

Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2020 starter med budsjettseminar i oktober, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 12. desember. Les mer om prosessen her:

 

Han leverte våpen til Orderud-drapene, var yrkeskriminell og tok overdose sju dager på rad. Han kjente prisen på 300 gram gull men ikke på en liter melk. Hvordan var det mulig å ta tilbake kontrollen over pengene og livet - og bli nasjonal prosjektleder i NAV - og høyt skattet fagmann i økonomi?

Sprøyte

Det tilbys influensavaksinering ved Sunndal helsestasjon i uke 44 og 45.

 Som en oppfølging av folkemøtet "Ung i Sunndal 2019 - bekymring og felles innsats" tidligere i år, inviterer grunnskoletjenesten, kulturtjenesten og helse- og barnevernstjenesten til åpent foredrag med Simen Almås - "Tilbake til livet". Alle som jobber rundt og med barn og ungdom, fagfolk, foreldre og politikere oppfordres til å møte.

Betaling på nett

Faktura for kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt for 2. halvår 2019 er nå sendt ut. Sunndal kommune sender alle faktura ut digitalt, les mer om dette her:

Se kultur i Sunndal for september til november. Last ned flyeren her (PDF, 531 kB)

 

 Søndag 20. oktober skal 100.000 frivillige bøsseberarar besøke 2,3 millionar husstandar. Dette gjer TV-aksjonen til Norges største dugnad og verdas største innsamlingsaksjon. Vil du vere med og gå årets viktigaste søndagstur? 

Møre og Romsdal Fylkeskommune utarbeider planar for heile regionen, og det er viktig for dei å høyre korleis innbyggjarane ønsker å ha det i Møre og Romsdal i framtida. Dei har derfor laga ei kort spørjeundersøking "Mitt Møre og Romsdal", der du får mulighet til å komme med innspel om framtida til fylket.

På grunn av graving blir deler av Auragata stengt fra og med tirsdag 17. september og inntil to uker. Gata er stengt fra Næringshuset/Kulturhuset til og med parkeringsplass bak Kiwi (se illustrasjon). Omkjøring gjennom Ragnvald Blakstads gate.

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. ReMidt IKS kunngjør, på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet, igangsetting av arbeid med revidering av lokale renovasjons- og slamforskrifter.