Valg 2023: Forhåndsstemming fra torsdag 10. august

Fra torsdag 10. august og fram til fredag 8. september kan du forhåndsstemme til kommune- og fylkestingsvalget 2023. Forhåndsstemmingen i Sunndal kommune foregår ved servicekontoret i Sunndal rådhus.   

Flom i Driva - status onsdag 9. august kl 10

Kriseledelsen har vært samlet onsdag morgen for å oppsummere situasjonen i Driva, som fortsatte å stige i tirsdag kveld.  Elva hadde topp i 4-5 tida i natt og nivået var da under 50-årsflom. Meldingene framover for dagen og de neste dagene tilsier at elva ikke vil stige ytterligere.

Ekstremværet "Hans" - oppdatering tirsdag 8. august

Ekstremværet «Hans» har ikke truffet Sunndal for fullt i løpet av natten, og det har kommet mindre nedbør enn forventet. Det har derfor vært en rolig natt for alle etater. 

Ekstremværet Hans og beredskap

Kriseledelsen i Sunndal har i møter søndag ettermiddag og mandag morgen gått gjennom beredskapen og tiltak lokalt, i tråd med oppdaterte farevarsel og råd fra myndighetene. Kommunen har gjort nødvendige forberedelser for ekstremnedbør, og det er også viktig at alle innbyggere bidrar til å begrense skade og hendelser ved å følge de råd ulike myndigheter gir om reising, ferdsel utendørs og å sikre egne verdier.

Ekstremværet "Hans" er på veg

Kommune- og politisk ledelse ber innbyggere i Sunndal være forberedt på jord- og flomskred i forbindelse med rødt farevarsel for nedbør i regionen.

Fugleinfluensautbrudd og lokal beredskap

Sunndal kommune følger situasjonen med utbrudd av fugleinfluensa i Nord-Norge og de anbefalinger som kommer fra Mattilsynet. Mattilsynet ønsker nå å få oversikt over alle som driver med fjørfe privat, og oppfordrer også folk til årapportere observasjoner av død fugl.

Testing av kvalitet på badevatnet i Sunndal

  Miljøretta helsevern tar prøvar ved dei mest besøkte badeplassane gjennom sommaren. Kvaliteten på badevatnet ved dei fleste plassane er i utgangspunktet bra. Gjennom sommaren har det vore periodar med mykje regn, som har medført for høgt innhald av bakteriar ved enkelte badeplassar i periodar.  Etter å ha fraråda bading ved badeplassane i Ålvundfjorden i midten av  august, viser oppfølgingsprøvar frå veke 34 at badevatnet igjen har god kvalitet.   

Oppdatering om stengt rv 70 ved Fale på grunn av ras

Lørdag 15. juli: rv 70 åpner for trafikk kl 12.      

Fredag 14. juli: Oppdatering om stengt rv 70

Kriseledelsen i Sunndal følger situasjonen tett og har fredag morgen hatt oppdatering med Statens vegvesen med tanke på beredskap gjennom helga.  Vegvesenet bekrefter at vegen åpner tidligst lørdag 15. juli. Fredag morgen kan nødetater og hjemmetjenesten igjen passere rasstedet.

Orientering om Remidt sine planer på Sunndalsøra

Se klipp fra kommunestyremøtet