Kommuneoverlegen i Sunndal har med hjemmel i smittevernloven fattet nytt vedtak om karantenekrav for reisende fra Sør-Norge fra 21. mars. Dette betyr at til- og hjemreisende (med noen unntak) fra  fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland må i hjemmekarantene. 

Kulturhuset

 I en rar og vanskelig tid, der vi sitter hjemme og alt av kultur og aktiviteter er stengt, har kulturtjenesten utviklet noen alternative tilbud

I Sunndal kommune er det flere som jobber for at alle barn og unge skal ha noen å snakke med nå når det virker som om alt bare handler om koronavirus. 
Her er ei oppfordring til barn og unge om å ta kontakt:

 Den første sunndalingen har nå fått påvist koronasmitte.

legesenteret fasade

 Legekontorene i Sunndal holder på å knele på grunn av utallige administrative spørsmål ved behov for sykemelding eller fravær  på grunn av ilagt karantene. IKKE ring legekontorene ved slike spørsmål – legekontorene MÅ ha hovedfokus på medisinske spørsmål.

Som et smitteverntiltak legges driften ved helsestasjonen om fra og med mandag 16. mars og inntil videre: 

Sunndal rådhus vil være stengt for besøkende fra og med mandag 16. mars og inntil videre. Dette er et generelt smitteforebyggende tiltak. 

Regjeringen la i dag fram forslag til strakstiltak for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Målet er å bidra til å unngå konkurser og oppsigelser som følge av koronaepidemien. SUNS er tilgjengelig for spørsmål om tiltakene.

selvbetjening

På grunn av stengte skoler og barnehager fra fredag 13. mars, skal faktura for barnehage og SFO med forfall 15. mars ikke betales. Dersom du allerede har betalt, kan du ta kontakt for å få beløpet tilbakebetalt.

Folkehelseseinstituttets kriterier for hjemmekarantene og testing oppdateres stadig, sjekk derfor alltid fhi.no eller helsenorge.no for oppdaterte bestemmelser.

Lokalt vedtak om karantenekrav i Sunndal kommune, videreføres ikke etter 28. mars. Dette betyr at nasjonale bestemmelser for hjemmekarantene gjelder.