Eigenberedskapsveka

Den første veka i november er ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap. Målet med Eigenberedskapsveka,  er å auke folk sin kunnskap om eigenberedskap, slik at fleire gjer fornuftige førebuingar. 

30.10.21: Covid-19 i Sunndal

En kvinne i slutten av tenårene testet i går positivt ved teststasjonen på Sunndalsøra, og en sunndalskvinne i 50-årene behandles for Covid-19 infeksjon på Ålesund sjukehus. Dette melder kommuneoverlege Svein Anders Grimstad lørdag.

Infeksjonsklinikken flytter til Øraskolen

Infeksjonsklinikken, eller teststasjonen, flytter ut av lokalene på legesenteret som nå skal pusses opp, og inn i Øraskolen. Testing foregår fra og med torsdag 28. oktober i de nye lokalene.

TV-aksjonen: 50 000 fra kommunen, og digital bøsse for innbyggere

Kommunestyret i Sunndal har bevilget 50 000 til årets TV-aksjon, som går til Plan sitt arbeid mot barneekteskap. I år blir det digital TV-aksjon i Sunndal, altså ingen fysisk bøssebæring på aksjonsdagen. 

Kommunal kompensasjonsordning - tildeling andre runde

Sunndal kommune har tildelt andre runde av koronakompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er rammet av pålagte smitteverntiltak på grunn av korona. 

Vaksinering: lengre intervall mellom dosene for 16- og 17-åringer

16- og 17-åringene i Sunndal ble vaksinert i august, og fikk da time til sin andre vaksinedose 8 uker etter, i slutten av oktober. FHI har imidlertid i ettertid vurdert ny kunnskap, og anbefaler at intervallet mellom vaksinedosene endres til 12 uker. Sunndal kommune følger helsemyndighetenes anbefalinger, og forskyver dose 2 for denne gruppa.  

Aktiviteter for hjemmeboende i oktober og november

Sunndal kommune har et tilbud om aktivitetstiltak for hjemmeboende som koordineres av en aktivitetskoordinator, og er åpent for alle eldre i Sunndal kommune. I oktober og november er det planlagt følgende aktiviteter:

Ny renovasjonsordning - Sunndal får matavfallsdunker i november

I løpet av november får innbyggerne i Sunndal kommune levert ut egen dunk til matavfall. Med den nye renovasjonsordningen og ny kildesortering vil husstandene ha sortering av fem avfallstyper, med fire dunker og en sekk.

Pårørendeskole høsten 2021

Sunndal kommune arrangerer "Pårørendeskole" høsten 2021 (oktober-november), et undervisningstilbud til deg som har omsorg for mennesker med demenssykdom.  

Tredje vaksinedose til eldre og sykehjemsbeboere - starter vaksinering i uke 41

Regjeringen har besluttet å tilby en oppfriskningsdose (tredje dose) til de eldre aldersgruppene. Sunndal kommune vil følge anbefalingen om å vaksinere aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere først, og starter med vaksinasjon av denne gruppa i uke 41.