Fri sikt - ditt ansvar

Det skal være trafikksikkert langs veiene våre, også for våre yngste innbyggere, og har du eiendom som grenser til vegkryss eller fortau, kan du bidra. Sørg for at trær, busker og hekker på eiendommen din ikke skaper farlige situasjoner.

Sunndalinger skal fortsatt kontakte fastlegen for Covid-19 test

Kommuneoverlegen i Sunndal understreker at alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon bør teste seg. Det samme gjelder for alle som kan ha blitt smittet, enten som nærkontakt eller etter reise i utlandet. Anbefalingen gjelder etter reise i alle land. Det viser seg på landsbasis at mange unge voksne nå blir smittet. Denne gruppen oppfordres derfor til å ha spesielt lav terskel for å la seg teste. Testing skal fortsatt skje etter henvisning fra fastlege.

Klorforsøk i Driva i august

Klorprosjektet som ble startet i Driva i fjor, med doseringsforsøk fra fiskesperra og eksponeringsforsøk på laks i fangsthuset, fortsetter og utvides nå i år. Forsøkene er i gang fra 10. august. 

ORKidé - Nordmøre Regionråd søker konsulent innen helse

ORKidé - Nordmøre Regionråd er et interkommunalt politisk samarbeid mellom 8 nordmørskommuner, og skal bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene. Regionrådet søker nå etter en konsulent for å koordinere regionrådets arbeid innenfor helseområdet. Stillingen er 50 % i et 2-årig engasjement, med ambisjoner om videreføring.

Ledige plasser ved Sunndal voksenopplæring

Sunndal voksenopplæring har plass til flere elever både i ordinær grunnskole og norskgrupper. Denne høsten tilbys også en digital norskgruppe for elever som ikke kan delta på dagtid.

Skolestart høsten 2020

Sunndalsskolen ønsker nye og gamle elever velkommen til skolestart mandag 17. august. Oppmøtetidspunkt ved skolene finner du her.  Skolen forholder seg til den nasjonale trafikklysmodellen for smittevern i skolene, og vil legge til rette for en trygg og god skolestart. Les mer om smitteverntiltak i skolene under.    

Viktig at alle med akutt oppstått luftveisinfeksjon tester seg for korona

Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad understreker i en pressemelding at det er viktig at alle med akutt oppstått luftveisinfeksjon tester seg for korona. Sunndal kommune har god testkapasitet, og infeksjonsklinikken tar imot pasienter på alle virkedager. Det er derfor viktig at alle som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, tar kontakt med sin fastlege så tidlig som mulig på formiddagen slik at prøver kan klargjøres og sendes inn til analyse samme dag. 

Vi minner om båndtvang i Sunndal kommune

Vi har fått flere henvendelser om løse hunder den siste tiden, og vil derfor minne om den generelle båndtvangen som gjelder i hele landet fra 1. april til og med 20. august.

Synfaring og innhenting av innspill i forbindelse med planarbeid på Sunndalsøra

Sunndal Næringseiendom AS (SNE) har startet to planprosesser på Sunndalsøra i vår, og begge prosessene berører eksisterende friareal ved at de blir redusert, -eller omdisponert til næringsareal. I slike tilfeller skal utbygger skaffe erstatningsareal. Utbygger og kommunen ønsker at de som bruker friareala, skal få komme med innspill til hvordan areala kan erstattes, og inviterer til felles synfaring mandag 29. juni.

Sommerstatus fra kriseledelsen i Sunndal - om testing, reiseråd og fortsatt smitteverntiltak

Det har vært en spesiell vår, og kriseledelsen i Sunndal er takknemlig for den innsats alle har gjort for å bidra til å holde smitten nede. Mange har ofret mye og det er nå svært viktig at vi fortsetter dugnaden selv om samfunnet åpner mer opp. Nå står ferien for døren, noe som betyr mer kontakt mellom mennesker og regioner. Folkehelsemyndighetene forventer at det vil komme nye lokale smitteutbrudd i ukene og månedene framover.