Det nærmer seg 1.mai og Stikk UT!-sesong.  Årets turer en nå klare, med 16 av totalt 398 turmål i Sunndal. 

Eldre par

Bli frivillig aktivitetsvenn, og gi en med demens muligheten til å få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. I april tilbys frivillige aktivitetsvenner og interesserte gratis kurs og veiledning.

Kornåker på Grødal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har foreslått Sunndal kommune som fylket sin kandidat til nasjonal jordvernpris. Prisen skal bidra til å auke merksemda om jordvernet, særleg i kommunane og fylkeskommunane, og få fram gode idear og eksempel på tiltak, planar og strategiar, for å ta vare på dyrka mark. Prisen blir delt  annakvart år til ein kommune eller fylkeskommune.

Betaling på nett

Faktura for kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt for 1. halvår 2019 er nå sendt ut. Sunndal kommune sender alle faktura ut digitalt, les mer om dette her:

Panorama_Oldervegen fra Tredalsvegen

Mandag 25. mars starter Sunndal kommune arbeidet med å skifte ut gamle vann- og avløpsledninger i Engvegen og Oldervegen på Håsen

På grunn av hærverk stenges toalettene ved Sande stadion inntil videre. Nærmeste offentlige toalett i området er i foajeen ved sportshallen/svømmehallen.

MInSide

Sunndal kommune har nå lansert Min Side på nettsiden, der du som innbygger kan få tilgang til egen informasjon og skreddersydde tjenester. Min Side er utviklet i regi av IKT Orkide-samarbeidet. Min Side-portalen vil forbedre og forenkle den digitale kontakten med og informasjon til innbyggerne, og vil bygges ut med flere tjenester framover.

Ambulansestasjon Sunndalsøra

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommuner. Modellen skal prøves ut i vårt distrikt, og Sunndal er en av kommunene som inngår i samarbeidet. I denne forbindelse skal det gjennomføres datainnsamling og brukerundersøkelse knyttet til legevakt- og ambulansetjenesten.

sterk og stødig logo

Gratis, fallforebyggende trening for hjemmeboende eldre: «Sterk og Stødig» er et gruppebasert treningstilbud for hjemmeboende eldre som stort sett er selvhjulpen i hverdagen, men som ønsker å bli sterkere og stødigere.  Tilbudet gis gjennom Frisklivssentralen i Sunndal, med hjelp av frivillige instruktører.

Kultur i Sunndal

Kultur i Sunndal ble et kjærkomment comeback for alle kulturinteresserte sunndalinger.
Og i løpet av de neste 14 dagene lages innholdet til neste periodes "Kultur i Sunndal".

Har du et kulturarrangement du mener skal være med i flyeren?
send oss en epost med ferdig tekst og passende bilde, da vel!

E-postadresser:

steinar.husby@sunndal.kommune.no

Kjersti.ramsoy.halle@sunndal.kommune.no