Varsling om kritikkverdige forhold

Klager på vedtak eller tjenester inngår ikke i varslingsordningen

Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestestedet.

 

LES MER:

Dette sier arbeidsmiljøloven om varsling

Arbeidstilsynet

KS - Veileder om varsling og ytringsfrihet